/*
 * Demonstracni priklad, ktery nacte a posleze vytiskne vsechny znacky,
 * ktere se nachazi v souboru typu JFIF/JPEG.
 *
 * Autor: Pavel Tisnovsky
 *
 * Pouziti:
 * jpeg_markers image.jpg
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>// struktura pro uchovani zakladnich informaci o znackach
typedef struct Marker {
  unsigned char value;
  char * marker;
  char * text;
} Marker;

// pole znamych znacek
Marker markers[]={
  {0xd8, "SOI",  "Start Of Image"},
  {0xd9, "EOI",  "End Of Image"},
  {0xd0, "RST0", "Restart Marker 0"},
  {0xd1, "RST1", "Restart Marker 1"},
  {0xd2, "RST2", "Restart Marker 2"},
  {0xd3, "RST3", "Restart Marker 3"},
  {0xd4, "RST4", "Restart Marker 4"},
  {0xd5, "RST5", "Restart Marker 5"},
  {0xd6, "RST6", "Restart Marker 6"},
  {0xd7, "RST7", "Restart Marker 7"},
  {0xda, "SOS",  "Start Of Scan"},
  {0xe0, "APP0", "Application Marker 0"},
  {0xe1, "APP1", "Application Marker 1 (EXIF)"},
  {0xe2, "APP2", "Application Marker 2 (EXIF)"},
  {0xc4, "DHT",  "Define Huffman Table"},
  {0xcc, "DAC",  "Define Arithmetic Table"},
  {0xdb, "DQT",  "Define Quantization Table"},
  {0xdc, "DNL",  "Define Number Of Lines"},
  {0xdd, "DRI",  "Define Restart Interval"},
  {0xfe, "COM",  "Comment"},
  {0x01, "TEM",  "usually causes a decoding error, may be ignored"},
  {0xc0, "SOF0", "Start Of Frame (baseline JPEG)"},
  {0xc1, "SOF1", "Start Of Frame (baseline JPEG)"},
  {0xc2, "SOF2", "usually unsupported"},
  {0xc3, "SOF3", "usually unsupported"},
  {0xc5, "SOF5", "usually unsupported"},
  {0xc6, "SOF6", "usually unsupported"},
  {0xc7, "SOF7", "usually unsupported"},
  {0xc9, "SOF9", "for arithmetic coding, usually unsupported"},
  {0xca, "SOF10", "usually unsupported"},
  {0xcb, "SOF11", "usually unsupported"},
  {0xcd, "SOF13", "usually unsupported"},
  {0xce, "SOF14", "usually unsupported"},
  {0xce, "SOF14", "usually unsupported"},
  {0xcf, "SOF15", "usually unsupported"},
  {0xc8, "JPG",  "undefined/reserved (causes decoding error)"},
  {0xde, "DHP",  "ignore (skip)"},
  {0xdf, "EXP",  "ignore (skip)"},
  {0xef, "APP15", "ignore"},
  {0xf0, "JPG0", "ignore (skip)"},
  {0xfd, "JPG13", "ignore (skip)"},
  {0x00, "***",  "neznama znacka"},   // zarazka (musi byt na konci)
};


/*
 * Tisk hodnoty znacky
 */
void printMarker(unsigned char byte1, unsigned char byte2, unsigned long int offset)
{
  int i=0;
  // pokusit se najit znacku v poli markers (nebo alespon zarazku)
  while (markers[i].value!=0 && markers[i].value!=byte2)
    i++;
  printf("%10lu\t0x%08lx\t%02x%02x\t%s\t%s\n", offset, offset, byte1, byte2, markers[i].marker, markers[i].text);
}/*
 * Funkce pro ziskani zakladnich udaju o souboru typu JFIF/JPEG
 */
void printJpegMarkers(FILE *fileJpeg) {
  int i;
  unsigned char byte1=0, byte2=0;
  printf("Offset dec\tOffset hex\tZnacka\tJmeno\tText\n");
  // projit celym souborem
  while ((i=fgetc(fileJpeg))!=EOF) {
    // pokud byl predchozi byte nastaveny na 0xff
    if (byte1==0xff) {
      byte2=i;
      // a druhy byte je v rozsahu 0x01-0xfe
      if (byte2>=0x01 && byte2<=0xfe) {
        // jedna se o znacku
        printMarker(byte1, byte2, ftell(fileJpeg)-2);
      }
      // zabranit chybne detekci znacky
      byte1=0;
    }
    // test, zda je nacteny byt roven zacatku znacky
    if (i==0xff) {
      byte1=0xff;
    }
  }
};/*
 * Hlavni funkce konzolove aplikace
 */
int main(int argc, char *argv[])
{
  FILE *fileJpeg;

  // kontrola, jestli je z prikazoveho radku zadano jmeno souboru
  if (argc<=1) {
    printf("Pouziti jpeg_markers image.jpg\n");
    return 1;
  }

  // pokus o otevreni souboru pro cteni
  fileJpeg=fopen(argv[1], "rb");
  if (!fileJpeg) {
    printf("Chyba pri otevirani souboru %s pro cteni!\n", argv[1]);
    return 1;
  }

  // ziskani informaci o znackach ulozenych v souborech JFIF/JPEG
  printJpegMarkers(fileJpeg);

  if (fclose(fileJpeg)==EOF) {
    printf("Chyba pri zavirani souboru %s!\n", argv[1]);
    return 1;
  }
  return 0;
}/*
 * finito
 */