//-----------------------------------------------------------------------------
// Velmi jednoduchy prohlizec souboru typu DXF upraveny pro zobrazeni
// zakladnich 2D entit
//
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
//-----------------------------------------------------------------------------

#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>
#endif

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>

#define WINDOW_TITLE  "simple DXF 2D viewer" // titulek okna
#define WINDOW_WIDTH  800           // pocatecni velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  600

#define MAX_LINE_LENGTH     1024
#define MAX_TEXT_LENGTH     256

void callback_begin_header(char *input);
void callback_end_header(char *input);
void callback_begin_blocks(char *input);
void callback_end_blocks(char *input);
void callback_begin_entities(char *input);
void callback_end_entities(char *input);

void callback_line_setcolor(char *input);
void callback_line_setlayer(char *input);
void callback_line_set_x1(char *input);
void callback_line_set_y1(char *input);
void callback_line_set_x2(char *input);
void callback_line_set_y2(char *input);
void callback_line_color(char *input);
void callback_line_layer(char *input);
void callback_line_x1(char *input);
void callback_line_y1(char *input);
void callback_line_x2(char *input);
void callback_line_y2(char *input);
void callback_line_store(char *input);

void callback_circle_setcolor(char *input);
void callback_circle_setlayer(char *input);
void callback_circle_set_x(char *input);
void callback_circle_set_y(char *input);
void callback_circle_set_r(char *input);
void callback_circle_color(char *input);
void callback_circle_layer(char *input);
void callback_circle_x(char *input);
void callback_circle_y(char *input);
void callback_circle_r(char *input);
void callback_circle_store(char *input);

void callback_arc_setcolor(char *input);
void callback_arc_setlayer(char *input);
void callback_arc_set_x(char *input);
void callback_arc_set_y(char *input);
void callback_arc_set_r(char *input);
void callback_arc_set_u1(char *input);
void callback_arc_set_u2(char *input);
void callback_arc_color(char *input);
void callback_arc_layer(char *input);
void callback_arc_x(char *input);
void callback_arc_y(char *input);
void callback_arc_r(char *input);
void callback_arc_u1(char *input);
void callback_arc_u2(char *input);
void callback_arc_store(char *input);

void callback_text_setcolor(char *input);
void callback_text_setlayer(char *input);
void callback_text_set_x(char *input);
void callback_text_set_y(char *input);
void callback_text_set_text(char *input);
void callback_text_color(char *input);
void callback_text_layer(char *input);
void callback_text_x(char *input);
void callback_text_y(char *input);
void callback_text_text(char *input);
void callback_text_store(char *input);

// graficke entity {{{

typedef struct GfxPoint {
  int   color;
  int   layer;
  double x;
  double y;
  double angle;
} GfxPoint;

typedef struct GfxLine {
  int   color;
  int   layer;
  double x1;
  double y1;
  double x2;
  double y2;
} GfxLine;

typedef struct GfxCircle {
  int   color;
  int   layer;
  double x;
  double y;
  double r;
} GfxCircle;

typedef struct GfxArc {
  int   color;
  int   layer;
  double x;
  double y;
  double r;
  double u1;
  double u2;
} GfxArc;

typedef struct GfxText {
  int   color;
  int   layer;
  double x;
  double y;
  char  str[MAX_TEXT_LENGTH];
} GfxText;

// }}}
// typ grafickych entit {{{

typedef enum Type {
  T_POINT,
  T_LINE,
  T_CIRCLE,
  T_ARC,
  T_TEXT
} Type;

// }}}
// linearni seznam s entitami {{{

typedef struct Item {
  Type  type;
  void  *entity;
  struct Item *next;     // vazba v linearnim seznamu
} Item;

// }}}

// stav KA {{{

typedef enum t_dxf_status {
  Unknown,
  Delimiter,
  Section,
  SecName,
  Header,
  Blocks,
  Entities,
  Line,
  LineLayer,
  LineColor,
  LineX1,
  LineY1,
  LineX2,
  LineY2,
  Circle,
  CircleLayer,
  CircleColor,
  CircleX,
  CircleY,
  CircleR,
  ArcEntity,
  ArcLayer,
  ArcColor,
  ArcX,
  ArcY,
  ArcR,
  ArcU1,
  ArcU2,
  TextEntity,
  TextLayer,
  TextColor,
  TextX,
  TextY,
  TextText,
  End
} t_dxf_status;

// }}}
// prechod mezi stavy KA {{{

typedef struct t_transition {
  t_dxf_status status;
  char     *input;
  t_dxf_status newStatus;
  void   (*fce)(char *input);
} t_transition;

// }}}
// vlastni konfigurace KA {{{

static const t_transition transitions[]={
  {Unknown,  " 0",     Delimiter,   NULL},
  {Delimiter, "SECTION",   Section,    NULL},
  {Section,  " 2",     SecName,    NULL},
  {SecName,  "HEADER",   Header,    callback_begin_header},
  {SecName,  "BLOCKS",   Blocks,    callback_begin_blocks},
  {SecName,  "ENTITIES",  Entities,   callback_begin_entities},
  {Header,   " 0",     Header,    NULL},
  {Header,   "ENDSEC",   Unknown,    callback_end_header},
  {Blocks,   " 0",     Blocks,    NULL},
  {Blocks,   "ENDSEC",   Unknown,    callback_end_blocks},
  {Entities,  " 0",     Entities,   NULL},
  {Entities,  "ENDSEC",   Unknown,    callback_end_entities},

  {Entities,  "LINE",    Line,     NULL},
  {Line,    " 8",     LineLayer,   callback_line_layer},
  {Line,    " 62",     LineColor,   callback_line_color},
  {Line,    " 10",     LineX1,    callback_line_x1},
  {Line,    " 20",     LineY1,    callback_line_y1},
  {Line,    " 11",     LineX2,    callback_line_x2},
  {Line,    " 21",     LineY2,    callback_line_y2},
  {Line,    " 0",     Entities,   callback_line_store},

  {Entities,  "CIRCLE",   Circle,    NULL},
  {Circle,   " 8",     CircleLayer,  callback_circle_layer},
  {Circle,   " 62",     CircleColor,  callback_circle_color},
  {Circle,   " 10",     CircleX,    callback_circle_x},
  {Circle,   " 20",     CircleY,    callback_circle_y},
  {Circle,   " 40",     CircleR,    callback_circle_r},
  {Circle,   " 0",     Entities,   callback_circle_store},

  {Entities,  "ARC",     ArcEntity,   NULL},
  {ArcEntity, " 8",     ArcLayer,   callback_arc_layer},
  {ArcEntity, " 62",     ArcColor,   callback_arc_color},
  {ArcEntity, " 10",     ArcX,     callback_arc_x},
  {ArcEntity, " 20",     ArcY,     callback_arc_y},
  {ArcEntity, " 40",     ArcR,     callback_arc_r},
  {ArcEntity, " 50",     ArcU1,     callback_arc_u1},
  {ArcEntity, " 51",     ArcU2,     callback_arc_u2},
  {ArcEntity, " 0",     Entities,   callback_arc_store},

  {Entities,  "TEXT",    TextEntity,  NULL},
  {TextEntity, " 8",     TextLayer,   callback_text_layer},
  {TextEntity, " 62",     TextColor,   callback_text_color},
  {TextEntity, " 10",     TextX,     callback_text_x},
  {TextEntity, " 20",     TextY,     callback_text_y},
  {TextEntity, " 1",     TextText,   callback_text_text},
  {TextEntity, " 0",     Entities,   callback_text_store},

  {End,    "",      End,      NULL} // jen ukonceni pro pruchod stavy KA
};

// }}}

// informace o okne {{{

struct {
  int width;
  int height;
} window={WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT};

// }}}
// informace o mysi {{{

struct {
  int status;
  int xtran0, xtran1, xtran2;
  int ytran0, ytran1, ytran2;
  int ztran0, ztran1, ztran2;
} mouse={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

// }}}

// globalni promenne {{{

double scale=1.0;
double xpos=0.0;
double ypos=0.0;
int  redraw=1;
void  (*special_callback)(char *input)=NULL;
t_dxf_status  status=Unknown; // inicializace KA

Item *p_first;         // ukazatele v linearnim seznamu
Item *p_last;
GfxLine  g_line;        // pomocne entity pro postupne naplnovani
GfxCircle g_circle;
GfxArc  g_arc;
GfxText  g_text;
int    colorStyle=1;// }}}
// initItem() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Inicializace linearniho seznamu
//-----------------------------------------------------------------------------
void initItem(void)
{
  p_first=NULL;
  p_last=NULL;
}// }}}
// addItem() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Vlozeni polozky do linearniho seznamu
//-----------------------------------------------------------------------------
void addItem(Type type, void *entity)
{
  Item *item=(Item*)malloc(sizeof(Item));
  item->type=type;
  item->entity=entity;
  item->next=NULL;      // prvek bude umisten na konci seznamu
  // seznam je prazdny
  if (p_first==NULL) {
    p_first=item;      // prvni i posledni prvek
    p_last=item;      // seznamu jsou shodne
  }
  // pridani polozky do neprazdneho seznamu
  else {
    p_last->next=item;   // zretezeni prvku na konec seznamu
    p_last=item;      // aktualizace ukazatele na posledni prvek
    /*
    Item *p=p_first;
    while (p->next !=NULL)
      p=p->next;
    p->next=item;
    */
  }
}// }}}

// callback_begin_header() {{{void callback_begin_header(char *input)
{
  puts("  begin header");
}// }}}
// callback_end_header() {{{void callback_end_header(char *input)
{
  puts("  end header");
}// }}}
// callback_begin_blocks() {{{void callback_begin_blocks(char *input)
{
  puts("  begin blocks");
}// }}}
// callback_end_blocks() {{{void callback_end_blocks(char *input)
{
  puts("  end blocks");
}// }}}
// callback_begin_entities() {{{void callback_begin_entities(char *input)
{
  puts("  begin entities");
}// }}}
// callback_end_entities() {{{void callback_end_entities(char *input)
{
  puts("  end entities");
}// }}}

// callback_line_setcolor() {{{void callback_line_setcolor(char *input)
{
  g_line.color=atoi(input);
  special_callback=NULL;
  status=Line;
}// }}}
// callback_line_setlayer() {{{void callback_line_setlayer(char *input)
{
  int i, j;
  // velmi primitivni vypocet hashe
  for (i=0, j=0; input[i]; i++)
    j+=input[i];
  g_line.layer=j;
  special_callback=NULL;
  status=Line;
}// }}}
// callback_line_set_x1() {{{void callback_line_set_x1(char *input)
{
  g_line.x1=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=Line;
}// }}}
// callback_line_set_y1() {{{void callback_line_set_y1(char *input)
{
  g_line.y1=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=Line;
}// }}}
// callback_line_set_x2() {{{void callback_line_set_x2(char *input)
{
  g_line.x2=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=Line;
}// }}}
// callback_line_set_y2() {{{void callback_line_set_y2(char *input)
{
  g_line.y2=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=Line;
}// }}}
// callback_line_color() {{{void callback_line_color(char *input)
{
  special_callback=callback_line_setcolor;
}// }}}
// callback_line_layer() {{{void callback_line_layer(char *input)
{
  special_callback=callback_line_setlayer;
}// }}}
// callback_line_x1() {{{void callback_line_x1(char *input)
{
  special_callback=callback_line_set_x1;
}// }}}
// callback_line_y1() {{{void callback_line_y1(char *input)
{
  special_callback=callback_line_set_y1;
}// }}}
// callback_line_x2() {{{void callback_line_x2(char *input)
{
  special_callback=callback_line_set_x2;
}// }}}
// callback_line_y2() {{{void callback_line_y2(char *input)
{
  special_callback=callback_line_set_y2;
}// }}}
// callback_line_store() {{{void callback_line_store(char *input)
{
  GfxLine *l=(GfxLine *)malloc(sizeof(GfxLine));
  l->x1=g_line.x1;
  l->y1=g_line.y1;
  l->x2=g_line.x2;
  l->y2=g_line.y2;
  l->color=g_line.color;
  l->layer=g_line.layer;
  addItem(T_LINE, l);
}// }}}

// callback_circle_setcolor() {{{void callback_circle_setcolor(char *input)
{
  g_circle.color=atoi(input);
  special_callback=NULL;
  status=Circle;
}// }}}
// callback_circle_setlayer() {{{void callback_circle_setlayer(char *input)
{
  int i, j;
  // velmi primitivni vypocet hashe
  for (i=0, j=0; input[i]; i++)
    j+=input[i];
  g_circle.layer=j;
  special_callback=NULL;
  status=Circle;
}// }}}
// callback_circle_set_x() {{{void callback_circle_set_x(char *input)
{
  g_circle.x=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=Circle;
}// }}}
// callback_circle_set_y() {{{void callback_circle_set_y(char *input)
{
  g_circle.y=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=Circle;
}// }}}
// callback_circle_set_r() {{{void callback_circle_set_r(char *input)
{
  g_circle.r=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=Circle;
}// }}}
// callback_circle_color() {{{void callback_circle_color(char *input)
{
  special_callback=callback_circle_setcolor;
}// }}}
// callback_circle_layer() {{{void callback_circle_layer(char *input)
{
  special_callback=callback_circle_setlayer;
}// }}}
// callback_circle_x() {{{void callback_circle_x(char *input)
{
  special_callback=callback_circle_set_x;
}// }}}
// callback_circle_y() {{{void callback_circle_y(char *input)
{
  special_callback=callback_circle_set_y;
}// }}}
// callback_circle_r() {{{void callback_circle_r(char *input)
{
  special_callback=callback_circle_set_r;
}// }}}
// callback_circle_store() {{{void callback_circle_store(char *input)
{
  GfxCircle *c=(GfxCircle *)malloc(sizeof(GfxCircle));
  c->x=g_circle.x;
  c->y=g_circle.y;
  c->r=g_circle.r;
  c->color=g_circle.color;
  c->layer=g_circle.layer;
  addItem(T_CIRCLE, c);
}// }}}

// callback_arc_setcolor() {{{void callback_arc_setcolor(char *input)
{
  g_arc.color=atoi(input);
  special_callback=NULL;
  status=ArcEntity;
}// }}}
// callback_arc_setlayer() {{{void callback_arc_setlayer(char *input)
{
  int i, j;
  // velmi primitivni vypocet hashe
  for (i=0, j=0; input[i]; i++)
    j+=input[i];
  g_arc.layer=j;
  special_callback=NULL;
  status=ArcEntity;
}// }}}
// callback_arc_set_x() {{{void callback_arc_set_x(char *input)
{
  g_arc.x=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=ArcEntity;
}// }}}
// callback_arc_set_y() {{{void callback_arc_set_y(char *input)
{
  g_arc.y=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=ArcEntity;
}// }}}
// callback_arc_set_r() {{{void callback_arc_set_r(char *input)
{
  g_arc.r=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=ArcEntity;
}// }}}
// callback_arc_set_u1() {{{void callback_arc_set_u1(char *input)
{
  g_arc.u1=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=ArcEntity;
}// }}}
// callback_arc_set_u2() {{{void callback_arc_set_u2(char *input)
{
  g_arc.u2=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=ArcEntity;
}// }}}
// callback_arc_color() {{{void callback_arc_color(char *input)
{
  special_callback=callback_arc_setcolor;
}// }}}
// callback_arc_layer() {{{void callback_arc_layer(char *input)
{
  special_callback=callback_arc_setlayer;
}// }}}
// callback_arc_x() {{{void callback_arc_x(char *input)
{
  special_callback=callback_arc_set_x;
}// }}}
// callback_arc_y() {{{void callback_arc_y(char *input)
{
  special_callback=callback_arc_set_y;
}// }}}
// callback_arc_r() {{{void callback_arc_r(char *input)
{
  special_callback=callback_arc_set_r;
}// }}}
// callback_arc_u1() {{{void callback_arc_u1(char *input)
{
  special_callback=callback_arc_set_u1;
}// }}}
// callback_arc_u2() {{{void callback_arc_u2(char *input)
{
  special_callback=callback_arc_set_u2;
}// }}}
// callback_arc_store() {{{void callback_arc_store(char *input)
{
  GfxArc *c=(GfxArc *)malloc(sizeof(GfxArc));
  c->x=g_arc.x;
  c->y=g_arc.y;
  c->r=g_arc.r;
  c->u1=g_arc.u1;
  c->u2=g_arc.u2;
  c->color=g_arc.color;
  c->layer=g_arc.layer;
  addItem(T_ARC, c);
}// }}}

// callback_text_setcolor() {{{void callback_text_setcolor(char *input)
{
  g_text.color=atoi(input);
  special_callback=NULL;
  status=TextEntity;
}// }}}
// callback_text_setlayer() {{{void callback_text_setlayer(char *input)
{
  int i, j;
  // velmi primitivni vypocet hashe
  for (i=0, j=0; input[i]; i++)
    j+=input[i];
  g_text.layer=j;
  special_callback=NULL;
  status=TextEntity;
}// }}}
// callback_text_set_x() {{{void callback_text_set_x(char *input)
{
  g_text.x=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=TextEntity;
}// }}}
// callback_text_set_y() {{{void callback_text_set_y(char *input)
{
  g_text.y=atof(input);
  special_callback=NULL;
  status=TextEntity;
}// }}}
// callback_text_set_text() {{{void callback_text_set_text(char *input)
{
  strncpy(g_text.str, input, MAX_TEXT_LENGTH-1);
  special_callback=NULL;
  status=TextEntity;
}// }}}
// callback_text_color() {{{void callback_text_color(char *input)
{
  special_callback=callback_text_setcolor;
}// }}}
// callback_text_layer() {{{void callback_text_layer(char *input)
{
  special_callback=callback_text_setlayer;
}// }}}
// callback_text_x() {{{void callback_text_x(char *input)
{
  special_callback=callback_text_set_x;
}// }}}
// callback_text_y() {{{void callback_text_y(char *input)
{
  special_callback=callback_text_set_y;
}// }}}
// callback_text_text() {{{void callback_text_text(char *input)
{
  special_callback=callback_text_set_text;
}// }}}
// callback_text_store() {{{void callback_text_store(char *input)
{
  GfxText *t=(GfxText *)malloc(sizeof(GfxText));
  t->x=g_text.x;
  t->y=g_text.y;
  t->color=g_text.color;
  t->layer=g_text.layer;
  strcpy(t->str, g_text.str);
  addItem(T_TEXT, t);
}// }}}

// doConvert() {{{// ---------------------------------------------------------------------
// Nacteni obsahu souboru DXF a konverze do internich datovych struktur
// ---------------------------------------------------------------------
int doConvert(char *fileName)
{
  FILE *fin;
  char line[MAX_LINE_LENGTH];
  int lines=0;
  int t;

  fin=fopen(fileName, "rt");         // otevreni vstupniho souboru
  if (!fin) return 0;
  while (fgets(line, MAX_LINE_LENGTH, fin)) { // projit vsechny radky
    lines++;
    line[strlen(line)-1]=0;         // oriznout <CR>
    if (special_callback!=NULL) {      // specialni callback funkce -> nacteni atributu
      special_callback(line);
    }
    else {                 // normalni callback funkce -> prechod KA
      for (t=0; transitions[t].status!=End; t++) {
        if ((status==transitions[t].status) && (!strcmp(transitions[t].input, line))) {
          if (transitions[t].fce!=NULL) transitions[t].fce(line);
          status=transitions[t].newStatus;
          break;
        }
      }
    }
  }
  printf("done %d lines\n", lines);
  fclose(fin);
  return 1;
}// }}}

// setColor() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// nastaveni barvy vykreslovani
//-----------------------------------------------------------------------------
void setColor(int color)
{
  // velmi zjednodusena paleta
  static float palette[][3]={
    {1.0, 1.0, 1.0},
    {0.0, 0.0, 1.0},
    {0.0, 1.0, 0.0},
    {0.0, 1.0, 1.0},
    {1.0, 0.0, 0.0},
    {1.0, 0.0, 1.0},
    {1.0, 1.0, 0.0},
    {0.5, 0.5, 0.5},
  };
  float r, g, b;
  r=palette[color & 0x07][0];
  g=palette[color & 0x07][1];
  b=palette[color & 0x07][2];
  glColor3f(r, g, b);
}// }}}
// drawPoint() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// vykresleni bodu
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawPoint(void *entity)
{
  GfxPoint *p=(GfxPoint*)entity;
  if (colorStyle)
    setColor(p->color);
  else
    setColor(p->layer);
  glBegin(GL_POINTS);
  glVertex2d(p->x, p->y);
  glEnd();
}// }}}
// drawLine() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// vykresleni usecky
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawLine(void *entity)
{
  GfxLine *l=(GfxLine*)entity;
  if (colorStyle)
    setColor(l->color);
  else
    setColor(l->layer);
  glBegin(GL_LINES);
  glVertex2d(l->x1, l->y1);
  glVertex2d(l->x2, l->y2);
  glEnd();
}// }}}
// drawCircle() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// vykresleni kruznice
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawCircle(void *entity)
{
#define SEGMENTS 100
  int i;
  GfxCircle *c=(GfxCircle*)entity;
  if (colorStyle)
    setColor(c->color);
  else
    setColor(c->layer);
  glBegin(GL_LINE_LOOP);
  for (i=0; i<SEGMENTS; i++)
    glVertex2d(c->x+c->r*cos(i*6.28/SEGMENTS), c->y+c->r*sin(i*6.28/SEGMENTS));
  glEnd();
}// }}}
// drawArc() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// vykresleni oblouku
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawArc(void *entity)
{
#define SEGMENTS_A 50
#ifndef M_PI
#define M_PI 3.1415927
#endif
  float u;
  float a, b;
  GfxArc *arc=(GfxArc*)entity;
  if (colorStyle)
    setColor(arc->color);
  else
    setColor(arc->layer);

  if (arc->u1 > arc->u2) {
    a=(arc->u2)*M_PI/180.0+M_PI;
    b=(arc->u1)*M_PI/180.0+M_PI;
  }
  else {
    a=(arc->u1)*M_PI/180.0;
    b=(arc->u2)*M_PI/180.0;
  }
  glBegin(GL_LINE_STRIP);
    for (u=a; u<=b; u+=(b-a)/SEGMENTS_A) {
      glVertex2d(arc->x+arc->r*cos(u), arc->y+arc->r*sin(u));
    }
  glEnd();
}// }}}
// drawText() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// vykresleni textu
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawText(void *entity)
{
  char *c;
  GfxText *t=(GfxText*)entity;
  if (colorStyle)
    setColor(t->color);
  else
    setColor(t->layer);
  glPushMatrix();
  glTranslatef(t->x, t->y, 0);
  glScalef(0.01, 0.01, 0.01);
  for (c=t->str; *c!=0; c++) {
    glutStrokeCharacter(GLUT_STROKE_ROMAN, *c);
  }
  glPopMatrix();
}// }}}
// redrawDrawing() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Prekresleni vektorove kresby
//-----------------------------------------------------------------------------
void redrawDrawing(double scale,          // meritko obrazce
          double xpos,           // posun obrazce
          double ypos)
{
  Item *item=p_first;
  float scale2=mouse.ztran0/100.0+1.0;      // zmena meritka zadana mysi

  // posun a zmena meritka kresby
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  glTranslatef(xpos, ypos, 0);          // posun zadany klavesnici
  glTranslatef(mouse.xtran0, -mouse.ytran0, 0);  // posun zadany mysi
  // posunuti pocatku (pro zmenu meritka vuci stredu okna
  // je nutna mala programova uprava)
  glTranslatef(window.width/2, window.height/2, 0);
  glScalef(scale, scale, scale);         // zmena meritka zadana klavesnici
  glScalef(scale2, scale2, scale2);        // zmena meritka zadana mysi
//  glScalef(0.1, 0.1, 0.1);
  glTranslatef(-window.width/2, -window.height/2, 0);

  // projit celym seznamem a aplikovat v nem ulozene prikazy
  while (item!=NULL) {
    Type type=item->type;
    switch (type) {
      case T_POINT: drawPoint(item->entity); break;
      case T_LINE:  drawLine(item->entity);  break;
      case T_CIRCLE: drawCircle(item->entity); break;
      case T_ARC:  drawArc(item->entity);  break;
      case T_TEXT:  drawText(item->entity);  break;
      default: break;
    }
    item=item->next;
  }
}// }}}

// onInit() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce volana pro inicializaci vykreslovani
//-----------------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // mod ulozeni pixelu
  glPointSize(1.0f);
  glLineWidth(1.0f);
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);
  //glEnable(GL_LINE_SMOOTH);
}// }}}
// onResize() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  window.width=w;
  window.height=h;
}// }}}
// onDisplay() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri kazdem prekresleni okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  glDrawBuffer(GL_BACK);           // pixmapa se bude kreslit do zadniho barvoveho bufferu
  redrawDrawing(scale, xpos, ypos);
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();
}// }}}
// onKeyboard() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  key=(key>='A' && key<='Z') ? key-'A'+'a': key;
  if (key>='0' && key<='9') { glutPostRedisplay(); } // nastaveni barvove palety
  switch (key) {
    case 27:        // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case 'q': exit(0); break; // totez co klavesa ESC
    case 'l': colorStyle=0; glutPostRedisplay(); break; // barvy podle hashe hladiny
    case 'c': colorStyle=1; glutPostRedisplay(); break; // barvy podle informaci z DXF
    default:      break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif// }}}
// onSpecial() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni non-ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onSpecial(int key, int x, int y)
{
  // posun kresby a zmena meritka
  switch (key) {
    case GLUT_KEY_LEFT:   xpos-=25;  redraw=1; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_RIGHT:   xpos+=25;  redraw=1; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_UP:    ypos+=25;  redraw=1; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_DOWN:   ypos-=25;  redraw=1; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_PAGE_UP:  scale*=1.1; redraw=1; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_PAGE_DOWN: scale/=1.1; redraw=1; glutPostRedisplay(); break;
    default:                                         break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif// }}}
// onMouse() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni ci pusteni tlacitka mysi
//-----------------------------------------------------------------------------
void onMouse(int button, int state, int x, int y)
{
  switch (button) {
    case GLUT_LEFT_BUTTON:     // posun kresby
      if (state==GLUT_DOWN) {
        mouse.status=1;
        mouse.xtran1=x;
        mouse.ytran1=y;
      }
      else {
        mouse.status=0;
        mouse.xtran2=mouse.xtran0;
        mouse.ytran2=mouse.ytran0;
      }
      break;
    case GLUT_RIGHT_BUTTON:     // zmena meritka kresby
      if (state==GLUT_DOWN) {
        mouse.status=2;
        mouse.ztran1=y;
      }
      else {
        mouse.status=0;
        mouse.ztran2=mouse.ztran0;
      }
      break;
    default:
      break;
  }
}// }}}
// onMouseMotion() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri posunu kurzoru mysi
//-----------------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  switch (mouse.status) {
    case 1:         // posun kresby
      mouse.xtran0=mouse.xtran2+x-mouse.xtran1;
      mouse.ytran0=mouse.ytran2+y-mouse.ytran1;
      glutPostRedisplay();
      break;
    case 2:         // zmena meritka kresby
      mouse.ztran0=mouse.ztran2+y-mouse.ztran1;
      glutPostRedisplay();
      break;
    default:
      break;
  }
}// }}}

// main() {{{//-----------------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//-----------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);       // vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutSpecialFunc(onSpecial);         // registrace funkce volane pri stlaceni specialni klavesy
  glutMouseFunc(onMouse);           // funkce volana pri stlaceni tlacitka mysi
  glutMotionFunc(onMouseMotion);       // funkce volana pri posunu mysi
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  if (!doConvert(argv[1])) {         // nacteni celeho souboru s kresbou
    puts("Nacteni souboru selhalo!\nUkonceni prohlizece...\n");
    return 0;
  }
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}// }}}

//-----------------------------------------------------------------------------
// finito
//-----------------------------------------------------------------------------

// vim: foldmethod=marker