Propojení tabulek

Pro napojení tabulek použijeme tento sled kliků - Soubor -> Načíst Externí data -> Propojit tabulky -> Soubor typu -> ODBC Databases. Nyní byste měli získat okénko pro výběr zdrojů ODBC, pokud nemáte předvytvořený soubor DSN, tak si nový vytvoříte pomocí průvodce (ehm). V průvodci vybereme MySQL ODBC Driver, pomocí průvodce vybereme místo k uložení, a poté na nás "vybafne" tabulka od MySQL k výběru jména databáze, uživatelského jména, hesla, místa atd.

Před dokončením konfigurace ještě doporučuji kliknout na tlačítko Options a zaškrtnout položku Change BIGINT Columns to INT, protože MS Access neumí BIG INT.

Nyní by se nám mělo objevit poslední okno, které umožní výběr tabulek, které chceme propojit. Poté bude Access pracovat s propojenými tabulkami skoro jako se svými, pouze s tím rozdílem, že můžete měnit jen jejich obsah, nikoliv strukturu. Což je trochu škoda, protože ODBC ovladač nepředává parametr auto_increment, který já osobně používám takřka v každé tabulce.

Jak vyřešit problém s auto_increment

Problém s tagem auto_increment, který se do databáze neimportuje, osobně doporučuji vyřešit tak, že jej prostě nebudete vůbec vkládat, MySQL pak vše zařídí samo. U formulářů obvykle stačí nastavit standardní hodnotu na 0 a zakázat jakékoliv změny, MySQL nulu změní na následující číslo, takže problém je vyřešen.

Tipy a poznámky