//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad k serii clanku OpenGL a GLU
//
// Autor:     Pavel Tisnovsky
// Cislo clanku:  17
// Cislo prikladu: 1
//
// Tento program po svem spusteni zobrazi teleso s nanesenou 2D texturou.
// Textura je vytvorena jako mipmapa se zakladnim rozlisenim 64x64 texelu.
//
// Pri vykreslovani zmenseneho telesa se vyberou dve nejblizsi textury
// z mipmapy a z techto se linearni interpolaci vypoctou dve barvy.
// Vysledna barva je vycislena jako dalsi linearni interpolace techto
// dvou barev. Pri zvetsovani vykresleneho telesa se pouziva linearni
// interpolace nejblizsich texelu v texture.
//
// Proto jsou pouzity filtry:
// glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
// glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
// Pomoci leveho tlacitka mysi lze telesem otacet, prave tlacitko
// slouzi k priblizeni nebo vzdaleni telesa od kamery.
//---------------------------------------------------------------------

#include <stdio.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450
#define WINDOW_TITLE  "OpenGL a GLU, priklad 17.1"// titulek okna

#define TEXTURE_WIDTH 64            // sirka textury zadana v texelech
#define TEXTURE_HEIGHT 64            // vyska textury zadana v texelechenum {                     // operace, ktere se mohou provadet s mysi:
  ROTATE,                   // rotace objektu
  TRANSLATE,                 // posun objektu
} operation=ROTATE;

int  xnew=0, ynew=0, znew=30;         // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xold=0, yold=0, zold=30;         // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xx, yy, zz;                // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi

int  windowWidth;               // sirka okna
int  windowHeight;               // vyska okna

unsigned char texture0[TEXTURE_HEIGHT][TEXTURE_WIDTH][3];     // pole pro RGB texturu v plnem rozliseni
unsigned char texture1[TEXTURE_HEIGHT >>1][TEXTURE_WIDTH >>1][3]; // pole pro RGB texturu na prvni urovni v mipmape
unsigned char texture2[TEXTURE_HEIGHT >>2][TEXTURE_WIDTH >>2][3]; // pole pro RGB texturu na druhe urovni v mipmape
unsigned char texture3[TEXTURE_HEIGHT >>3][TEXTURE_WIDTH >>3][3]; // pole pro RGB texturu na treti urovni v mipmape
unsigned char texture4[TEXTURE_HEIGHT >>4][TEXTURE_WIDTH >>4][3]; // pole pro RGB texturu na ctvrte urovni v mipmape
unsigned char texture5[TEXTURE_HEIGHT >>5][TEXTURE_WIDTH >>5][3]; // pole pro RGB texturu na pate urovni v mipmape
unsigned char texture6[TEXTURE_HEIGHT >>6][TEXTURE_WIDTH >>6][3]; // pole pro RGB texturu na seste urovni v mipmape

GLuint  textureName;              // jmeno textury//---------------------------------------------------------------------
// Vytvoreni rastroveho vzorku pro textury v mipmape
//---------------------------------------------------------------------
void makeRasterTexture(void)
{
  int i,j,c;                 // pocitadla smycek
  unsigned char * P;             // ukazatel na zapisovany subtexel
                        // textura na urovni 0 v mipmape
  for (j=0; j<TEXTURE_HEIGHT; j++) {     // pro vsechny radky pixmapy
    P=texture0[j][0];            // prvni pixel na radku j
    for (i=0; i<TEXTURE_WIDTH; i++) {    // pro vsechny pixely na radku pixmapy
      c=((((i&0x10)==0)^((j&0x10))==0)) * 255;
      *P++=(unsigned char)c;       // cernobila sachovnice
      *P++=(unsigned char)c;
      *P++=(unsigned char)c;
    }
  }
                        // textura na urovni 1 v mipmape
  for (j=0; j<TEXTURE_HEIGHT >> 1; j++) {   // pro vsechny radky pixmapy
    P=texture1[j][0];            // prvni pixel na radku j
    for (i=0; i<TEXTURE_WIDTH >> 1; i++) { // pro vsechny pixely na radku pixmapy
      c=((((i&0x08)==0)^((j&0x08))==0)) * 255;
      *P++=(unsigned char)c;
      *P++=(unsigned char)c;
      *P++=(unsigned char)0;       // jednu barvu vynechame
    }
  }
                        // textura na urovni 2 v mipmape
  for (j=0; j<TEXTURE_HEIGHT >> 2; j++) {   // pro vsechny radky pixmapy
    P=texture2[j][0];            // prvni pixel na radku j
    for (i=0; i<TEXTURE_WIDTH >> 2; i++) { // pro vsechny pixely na radku pixmapy
      c=((((i&0x04)==0)^((j&0x04))==0)) * 255;
      *P++=(unsigned char)c;
      *P++=(unsigned char)0;       // opet jednu barvu vynechame
      *P++=(unsigned char)c;
    }
  }
                        // textura na urovni 3 v mipmape
  for (j=0; j<TEXTURE_HEIGHT >> 3; j++) {   // pro vsechny radky pixmapy
    P=texture3[j][0];            // prvni pixel na radku j
    for (i=0; i<TEXTURE_WIDTH >> 3; i++) { // pro vsechny pixely na radku pixmapy
      c=((((i&0x02)==0)^((j&0x02))==0)) * 255;
      *P++=(unsigned char)0;
      *P++=(unsigned char)c;
      *P++=(unsigned char)c;
    }
  }
                        // textura na urovni 4 v mipmape
  for (j=0; j<TEXTURE_HEIGHT >> 4; j++) {   // pro vsechny radky pixmapy
    P=texture4[j][0];            // prvni pixel na radku j
    for (i=0; i<TEXTURE_WIDTH >> 4; i++) { // pro vsechny pixely na radku pixmapy
      *P++=(unsigned char)c;
      *P++=(unsigned char)c;
      *P++=(unsigned char)c;
    }
  }
                        // textura na urovni 5 v mipmape
  for (j=0; j<TEXTURE_HEIGHT >> 5; j++) {   // pro vsechny radky pixmapy
    P=texture5[j][0];            // prvni pixel na radku j
    for (i=0; i<TEXTURE_WIDTH >> 5; i++) { // pro vsechny pixely na radku pixmapy
      *P++=(unsigned char)c;
      *P++=(unsigned char)0;       // opet jednu barvu vynechame
      *P++=(unsigned char)c;
    }
  }
                        // textura na urovni 6 v mipmape
  texture6[0][0][0]=(unsigned char)0;     // posledni textura v mipmape
  texture6[0][0][1]=(unsigned char)c;     // obsahuje pouze jeden texel
  texture6[0][0][2]=(unsigned char)0;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni parametru textur
//---------------------------------------------------------------------
void setTextures(void)
{
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // zpusob ulozeni bytu v texture
  glGenTextures(1, &textureName);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureName);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); // opakovani textury
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); // volba filtru
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, 64, 64, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture0);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 1, 3, 32, 32, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture1);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 2, 3, 16, 16, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture2);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 3, 3, 8, 8, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture3);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 4, 3, 4, 4, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture4);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 5, 3, 2, 2, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture5);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 6, 3, 1, 1, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture6);
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST); // vylepseni zobrazovani
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE); // zpusob vykresleni textury
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);          // povoleni texturovani
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);             // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);          // povoleni funkce pro testovani hodnot v pameti hloubky
  glDepthFunc(GL_LESS);            // funkce pro testovani fragmentu
  glShadeModel(GL_SMOOTH);          // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);      // nastaveni rezimu vykresleni modelu
  glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL);      // jak pro predni tak pro zadni steny
  glDisable(GL_CULL_FACE);          // zadne hrany ani steny se nebudou odstranovat
  makeRasterTexture();            // vytvoreni vzorku v texure
  setTextures();               // vytvoreni textur a nastaveni parametru
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  windowWidth=w;               // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni perspektivni projekce
//---------------------------------------------------------------------
void setPerspectiveProjection(void)
{
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluPerspective(60.0, (double)windowWidth/(double)windowHeight, 2.0f, 190.0f);// nastaveni perspektivni kamery
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();              // nahrat jednotkovou matici
}//--------------------------------------------------------------------
// Vykresleni objektu
//--------------------------------------------------------------------
void drawObject(void)
{
  glBegin(GL_QUADS);             // vykresleni otevrene krychle - sten domecku
    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, -5.0f);

    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);

    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);

    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
  glEnd();

  glBegin(GL_TRIANGLES);           // vykresleni strechy domecku z trojuhelniku
    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glTexCoord2f(0.5, 0.8); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(0.5, 0.8); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(0.5, 0.8); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glTexCoord2f(0.5, 0.8); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);
  glEnd();
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// vymazani barvoveho bufferu i pameti hloubky
  setPerspectiveProjection();         // nastaveni perspektivni kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f);      // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);       // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);     // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureName); // navazani textury na vykreslovany objekt
  drawObject();                // vykresleni objektu
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();             // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')          // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';              // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break; // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break; // ukonceni aplikace
    default:            break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseButton(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {       // pri zmene stavu leveho tlacitka
    operation=ROTATE;
    if (state==GLUT_DOWN) {         // pri stlaceni tlacitka
      xx=x;                // zapamatovat pozici kurzoru mysi
      yy=y;
    }
    else {                 // pri pusteni tlacitka
      xold=xnew;             // zapamatovat novy pocatek
      yold=ynew;
    }
    glutPostRedisplay();          // prekresleni sceny
  }
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {
    operation=TRANSLATE;
    if (state==GLUT_DOWN) zz=y;       // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
    else zold=znew;             // pri pusteni tlacitka zapamatovat novy pocatek
    glutPostRedisplay();          // prekresleni sceny
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem.
// To, ktere tlacitko je stlaceno si musime predem zaznamenat do
// globalni promenne stav ve funkci onMouseButton()
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  switch (operation) {
    case ROTATE:              // stav rotace objektu
      xnew=xold+x-xx;           // vypocitat novou pozici
      ynew=yold+y-yy;
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case TRANSLATE:             // stav priblizeni/oddaleni objektu
      znew=zold+y-zz;           // vypocitat novou pozici
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);// nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);       // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);       // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouseButton);        // registrace funkce volane pri stlaceni ci pusteni tlacitka
  glutMotionFunc(onMouseMotion);       // registrace funkce volane pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------