//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 32
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Tento priklad svym ovladanim navazuje na priklad cislo 28 a jeho
// pokracovani.
// Nove je pridana funkce pro zmenu prikazu vykreslovani:
// krome klasickeho vykreslovani (glBegin, glEnd) lze pouzit i funkci
// glArrayElement(). Jsou pridany take dve klavesove zkratky - viz nize.
//
// Program lze ovladat kombinaci mysi a klavesnice. Pomoci leveho
// tlacitka mysi se aplikuje nektera operace, prave tlacitko mysi slouzi
// k zobrazeni kontextoveho menu. Zakladni udaje o scene se vypisuji
// primo do okna aplikace.
//
// Funkce klaves v tomto programu:
// ESC - ukonceni aplikace
// 'q' - ukonceni aplikace
// 'r' - rezim rotace objektu
// 't' - rezim posunu objektu dale/blize ke kamere
// 'z' - rezim posunu blizke orezavaci roviny
// 'x' - rezim posunu vzdalene orezavaci roviny
// 'f' - prepnuti do rezimu full-screen
// 'w' - prepnuti zpet do okna
// 'e' - povoleni testu pameti hloubky
// 'd' - zakazani testu pameti hloubky
// '[' - povoleni orezavani
// ']' - zakaz orezavani
// '.' - zmenseni zorneho uhlu
// ',' - zvetseni zorneho uhlu
// '>' - rychlejsi zmenseni zorneho uhlu
// '<' - rychlejsi zvetseni zorneho uhlu
// '0'-'9' - zmena rezimu vykreslovani prednich a zadnich stran polygonu
// F1 - normalni vykreslovani (glBegin() a glEnd())
// F2 - vykreslovani pomoci funkce glArrayElement()
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>enum {                     // operace, ktere se mohou provadet s mysi:
  ROTATE,                   // rotace objektu
  TRANSLATE,                 // posun objektu
  NEAR_PLANE,                 // zmena blizsi orezavaci roviny
  FAR_PLANE                  // zmena vzdalenejsi orezavaci roviny
} operation=ROTATE;

enum {                     // prikazy z kontextoveho menu:
  COMMAND_ROTATE,               // rotace objektu
  COMMAND_TRANSLATE,             // posun objektu
  COMMAND_NEAR_PLANE,             // zmena blizsi orezavaci roviny
  COMMAND_FAR_PLANE,             // zmena vzdalenejsi orezavaci roviny
  COMMAND_FRONT_FACE_DISABLE,         // zakazani zobrazovani prednich sten polygonu
  COMMAND_FRONT_FACE_ENABLE,         // povoleni zobrazovani prednich sten polygonu
  COMMAND_FRONT_FACE_POINTS,         // predni steny polygonu vykreslovat jako body ve vrcholech
  COMMAND_FRONT_FACE_LINES,          // predni steny polygonu vykreslovat jako usecky na hranach
  COMMAND_FRONT_FACE_POLYGONS,        // predni steny polygonu vykreslovat vyplnene
  COMMAND_BACK_FACE_DISABLE,         // zakazani zobrazovani zadnich sten polygonu
  COMMAND_BACK_FACE_ENABLE,          // povoleni zobrazovani zadnich sten polygonu
  COMMAND_BACK_FACE_POINTS,          // zadni steny polygonu vykreslovat jako body ve vrcholech
  COMMAND_BACK_FACE_LINES,          // zadni steny polygonu vykreslovat jako usecky na hranach
  COMMAND_BACK_FACE_POLYGONS,         // zadni steny polygonu vykreslovat vyplnene
  COMMAND_ENABLE_DEPTH_TEST,         // povoleni Z-bufferu
  COMMAND_DISABLE_DEPTH_TEST,         // zakazani Z-bufferu
  COMMAND_DEPTH_FUNC_NEVER,          // |
  COMMAND_DEPTH_FUNC_LESS,          // |
  COMMAND_DEPTH_FUNC_LEQUAL,         // | nastaveni funkci, ktere se budou provadet mezi hodnotou
  COMMAND_DEPTH_FUNC_EQUAL,          // | zapsanou v Z-bufferu a hodnotou prave vykreslovaneho
  COMMAND_DEPTH_FUNC_GEQUAL,         // | fragmentu
  COMMAND_DEPTH_FUNC_GREATER,         // |
  COMMAND_DEPTH_FUNC_NOTEQUAL,        // |
  COMMAND_DEPTH_FUNC_ALWAYS,         // |
  COMMAND_FULL_SCREEN,            // prepnuti do rezimu okna pres celou obrazovku
  COMMAND_WINDOW,               // prepnuti do rezimu normalniho okna
  COMMAND_CLIP_PLANE_ENABLE,         // povoleni pridavne orezavaci roviny
  COMMAND_CLIP_PLANE_DISABLE,         // zakazani pridavne orezavaci roviny
  COMMAND_CLIP_PLANE_XY,           // |
  COMMAND_CLIP_PLANE_XZ,           // |
  COMMAND_CLIP_PLANE_YZ,           // | nastaveni orientace pridavne orezavaci roviny
  COMMAND_CLIP_PLANE_POSITIVE_DIRECTION,   // |
  COMMAND_CLIP_PLANE_NEGATIVE_DIRECTION,   // |
  COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_0,         // --
  COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_1,         // |
  COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_2,         // |
  COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_3,         // | nastaveni vzdalenosti pridavne orezavaci roviny
  COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_4,         // |
  COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_5,         // |
  COMMAND_DRAW_MODE_NORMAL,          // vykreslovani pres funkce glBegin() a glEnd()
  COMMAND_DRAW_MODE_ARRAY_ELEMENT,      // vykreslovani pres funkci glArrayElement()
  COMMAND_QUIT,                // ukonceni aplikace
  COMMAND_NONE
} command;

int  xnew=0, ynew=0, znew=0;          // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xold=0, yold=0, zold=0;          // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xx, yy, zz;                // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi
int  np_old=1, np_new=1, npp=1;        // priznaky blizke orezavaci roviny
int  fp_old=900, fp_new=900, fpp=900;     // priznaky vzdalene orezavaci roviny

float fov=70.0;                 // hodnota zorneho uhlu - field of view
float nearPlane=0.1;              // blizsi orezavaci rovina
float farPlane=90.0;              // vzdalenejsi orezavaci rovina
int  windowWidth;               // sirka okna
int  windowHeight;               // vyska okna
int  depthBufferEnabled=1;           // priznak, zda je povolena pamet hloubky
int  frontFaceEnabled=1;            // priznak viditelnosti prednich sten
int  backFaceEnabled=1;            // priznak viditelnosti zadnich sten
int  clipPlaneNormal=COMMAND_CLIP_PLANE_XY;  // normala orezavaci roviny
int  clipPlaneDirection=COMMAND_CLIP_PLANE_POSITIVE_DIRECTION;// orientace normaly
int  clipPlaneDistance=COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_0;// vzdalenost orezavaci roviny od pocatku
int  drawMode=COMMAND_DRAW_MODE_NORMAL;    // zpusob vykreslovani//---------------------------------------------------------------------
// Funkce, ktera je zavolana pri vyberu prikazu z kontextoveho menu
//---------------------------------------------------------------------
void onMenu(int command)
{
  switch (command) {             // rozeskok podle vybraneho prikazu
    case COMMAND_ROTATE:       operation=ROTATE;   break;
    case COMMAND_TRANSLATE:      operation=TRANSLATE; break;
    case COMMAND_NEAR_PLANE:     operation=NEAR_PLANE; break;
    case COMMAND_FAR_PLANE:      operation=FAR_PLANE; break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_DISABLE: glCullFace(GL_FRONT); glEnable(GL_CULL_FACE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_ENABLE:  glDisable(GL_CULL_FACE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_POINTS:  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_POINT); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_LINES:  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_LINE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_POLYGONS: glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_DISABLE:  glCullFace(GL_BACK); glEnable(GL_CULL_FACE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_ENABLE:  glDisable(GL_CULL_FACE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_POINTS:  glPolygonMode(GL_BACK, GL_POINT); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_LINES:   glPolygonMode(GL_BACK, GL_LINE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_POLYGONS: glutPostRedisplay(); glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL); break;
    case COMMAND_ENABLE_DEPTH_TEST:  depthBufferEnabled=1; glEnable(GL_DEPTH_TEST); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DISABLE_DEPTH_TEST: depthBufferEnabled=0; glDisable(GL_DEPTH_TEST); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_NEVER:  glDepthFunc(GL_NEVER); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_LESS:   glDepthFunc(GL_LESS); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_LEQUAL:  glDepthFunc(GL_LEQUAL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_EQUAL:  glDepthFunc(GL_EQUAL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_GEQUAL:  glDepthFunc(GL_GEQUAL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_GREATER: glDepthFunc(GL_GREATER); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_NOTEQUAL: glDepthFunc(GL_NOTEQUAL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_ALWAYS:  glDepthFunc(GL_ALWAYS); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FULL_SCREEN:     glutFullScreen(); break;
    case COMMAND_WINDOW:       glutReshapeWindow(500, 500); break;
    case COMMAND_CLIP_PLANE_ENABLE:  glEnable(GL_CLIP_PLANE0); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_CLIP_PLANE_DISABLE: glDisable(GL_CLIP_PLANE0); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_CLIP_PLANE_XY:
    case COMMAND_CLIP_PLANE_XZ:
    case COMMAND_CLIP_PLANE_YZ:    clipPlaneNormal=command; glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_CLIP_PLANE_POSITIVE_DIRECTION:
    case COMMAND_CLIP_PLANE_NEGATIVE_DIRECTION: clipPlaneDirection=command; glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_0:
    case COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_1:
    case COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_2:
    case COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_3:
    case COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_4:
    case COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_5:
                     clipPlaneDistance=command; glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DRAW_MODE_NORMAL:
    case COMMAND_DRAW_MODE_ARRAY_ELEMENT:
                     drawMode=command; glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_QUIT:        exit(0); break;
    case COMMAND_NONE: break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  GLdouble equation[]={0.0, 1.0, 0.0, 0.0};
  int menu;                  // identifikatory jednotlivych menu a submenu
  int menuMode;
  int menuDrawMode;
  int menuDepth;
  int menuDFunc;
  int menuFrontFace;
  int menuBackFace;
  int menuClipping, menuClipNormal, menuClipDirection, menuClipDistance;
  int menuQuit;

  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);             // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);          // povoleni funkce pro testovani hodnot v pameti hloubky
  glDepthFunc(GL_LESS);            // funkce pro testovani fragmentu
  glShadeModel(GL_SMOOTH);          // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);      // nastaveni rezimu vykresleni modelu
  glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL);      // jak pro predni tak pro zadni steny
  glPointSize(3.0f);             // body zobrazovat s prumerem 3 pixely
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);         // povoleni antialiasingu bodu
  glLineWidth(1.0f);             // usecky zobrazovat siroke 1 pixel
  glEnable(GL_LINE_SMOOTH);          // povoleni antialiasingu usecek
  glDisable(GL_CULL_FACE);          // zadne hrany ani steny se nebudou odstranovat
  glClipPlane(GL_CLIP_PLANE0, equation);

  menuMode=glutCreateMenu(onMenu);      // vytvoreni kontextoveho menu a jeho submenu
  glutSetMenu(menuMode);
  glutAddMenuEntry("Rotate object\tR", COMMAND_ROTATE);
  glutAddMenuEntry("Translate object\tT", COMMAND_TRANSLATE);
  glutAddMenuEntry("Translate near clipping plane\tZ", COMMAND_NEAR_PLANE);
  glutAddMenuEntry("Translate far clipping plane\tX", COMMAND_FAR_PLANE);

  menuDrawMode=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuDrawMode);
  glutAddMenuEntry("Normal\tF1", COMMAND_DRAW_MODE_NORMAL);
  glutAddMenuEntry("ArrayElement\tF2", COMMAND_DRAW_MODE_ARRAY_ELEMENT);

  menuDepth=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuDepth);
  glutAddMenuEntry("Enable depth test\tE", COMMAND_ENABLE_DEPTH_TEST);
  glutAddMenuEntry("Disable depth test\tD", COMMAND_DISABLE_DEPTH_TEST);

  menuDFunc=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuDFunc);
  glutAddMenuEntry("Never", COMMAND_DEPTH_FUNC_NEVER);
  glutAddMenuEntry("Less", COMMAND_DEPTH_FUNC_LESS);
  glutAddMenuEntry("Less or Equal", COMMAND_DEPTH_FUNC_LEQUAL);
  glutAddMenuEntry("Equal", COMMAND_DEPTH_FUNC_EQUAL);
  glutAddMenuEntry("Greater or Equal", COMMAND_DEPTH_FUNC_GEQUAL);
  glutAddMenuEntry("Greater", COMMAND_DEPTH_FUNC_GREATER);
  glutAddMenuEntry("Not Equal", COMMAND_DEPTH_FUNC_NOTEQUAL);
  glutAddMenuEntry("Always", COMMAND_DEPTH_FUNC_ALWAYS);

  menuFrontFace=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuFrontFace);
  glutAddMenuEntry("Disable\t1", COMMAND_FRONT_FACE_DISABLE);
  glutAddMenuEntry("Enable\t2", COMMAND_FRONT_FACE_ENABLE);
  glutAddMenuEntry("Points\t3", COMMAND_FRONT_FACE_POINTS);
  glutAddMenuEntry("Lines\t4", COMMAND_FRONT_FACE_LINES);
  glutAddMenuEntry("Polygons\t5", COMMAND_FRONT_FACE_POLYGONS);

  menuBackFace=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuBackFace);
  glutAddMenuEntry("Disable\t6", COMMAND_BACK_FACE_DISABLE);
  glutAddMenuEntry("Enable\t7", COMMAND_BACK_FACE_ENABLE);
  glutAddMenuEntry("Points\t8", COMMAND_BACK_FACE_POINTS);
  glutAddMenuEntry("Lines\t9", COMMAND_BACK_FACE_LINES);
  glutAddMenuEntry("Polygons\t0", COMMAND_BACK_FACE_POLYGONS);

  menuClipNormal=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuClipNormal);
  glutAddMenuEntry("x-axis", COMMAND_CLIP_PLANE_YZ);
  glutAddMenuEntry("y-axis", COMMAND_CLIP_PLANE_XZ);
  glutAddMenuEntry("z-axis", COMMAND_CLIP_PLANE_XY);

  menuClipDirection=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuClipDirection);
  glutAddMenuEntry("Positive", COMMAND_CLIP_PLANE_POSITIVE_DIRECTION);
  glutAddMenuEntry("Negative", COMMAND_CLIP_PLANE_NEGATIVE_DIRECTION);

  menuClipDistance=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuClipDistance);
  glutAddMenuEntry("0", COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_0);
  glutAddMenuEntry("1", COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_1);
  glutAddMenuEntry("2", COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_2);
  glutAddMenuEntry("3", COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_3);
  glutAddMenuEntry("4", COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_4);

  menuClipping=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuClipping);
  glutAddMenuEntry("Enable clipping", COMMAND_CLIP_PLANE_ENABLE);
  glutAddMenuEntry("Disable clipping", COMMAND_CLIP_PLANE_DISABLE);
  glutAddSubMenu("Normal", menuClipNormal);
  glutAddSubMenu("Normal' direction", menuClipDirection);
  glutAddSubMenu("Distance", menuClipDistance);

  menuQuit=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuQuit);
  glutAddMenuEntry("Yes\tQ", COMMAND_QUIT);
  glutAddMenuEntry("No", COMMAND_NONE);

  menu=glutCreateMenu(onMenu);
  glutAddSubMenu("Mode", menuMode);
  glutAddSubMenu("Draw mode", menuDrawMode);
  glutAddSubMenu("Front faces", menuFrontFace);
  glutAddSubMenu("Back faces", menuBackFace);
  glutAddSubMenu("Depth test", menuDepth);
  glutAddSubMenu("Depth function", menuDFunc);
  glutAddSubMenu("Clipping", menuClipping);
  glutAddMenuEntry("Full screen\tF", COMMAND_FULL_SCREEN);
  glutAddMenuEntry("Window\tW", COMMAND_WINDOW);
  glutAddSubMenu("Quit", menuQuit);
  glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);     // menu je navazano na prave tlacitko mysi
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  windowWidth=w;               // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni perspektivni projekce
//---------------------------------------------------------------------
void setPerspectiveProjection(void)
{
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluPerspective(fov, (double)windowWidth/(double)windowHeight, nearPlane, farPlane);// nastaveni perspektivni kamery
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();              // nahrat jednotkovou matici
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni ortogonalni projekce
//---------------------------------------------------------------------
void setOrthogonalProjection(void)
{
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, windowWidth, 0, windowHeight, -1, 1);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();              // nahrat jednotkovou matici
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro nastaveni orezavaci roviny
//---------------------------------------------------------------------
void setClipPlane(void)
{
  GLdouble dir=1.0;              // je bud -1 nebo 1 podle orientace normaly
  GLdouble equation[]={0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f};// parametry A, B, C, D ze vztahu Ax+By+Cz+D=0

  if (clipPlaneDirection==COMMAND_CLIP_PLANE_NEGATIVE_DIRECTION)
    dir=-1.0;                // podle vyberu z menu se muze zmenit orientace normaly

  switch (clipPlaneNormal) {         // zmena smeru normaly
    case COMMAND_CLIP_PLANE_XY: equation[2]=dir; break;
    case COMMAND_CLIP_PLANE_XZ: equation[1]=dir; break;
    case COMMAND_CLIP_PLANE_YZ: equation[0]=dir; break;
  }
  equation[3]=clipPlaneDistance-COMMAND_CLIP_PLANE_DIST_0;// vzdalenost orezavaci roviny
  glClipPlane(GL_CLIP_PLANE0, equation);   // nastaveni orezavaci roviny
}//---------------------------------------------------------------------
// Vypsani retezce do okna na pozici [x,y]
//---------------------------------------------------------------------
void printString(int x, int y, char *text)
{
  glRasterPos2i(x, y);            // pozice prvniho znaku retezce
  for (; *text; text++)            // pruchod retezcem
    glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_9_BY_15, *text);// vykresleni jednoho znaku
}//--------------------------------------------------------------------
// Vypsani informaci o nastavenych parametrech
//--------------------------------------------------------------------
void drawInfoText(void)
{
  char str[100];
  char *dm[]={"normal", "glArrayElement"};
  int ce=glIsEnabled(GL_CLIP_PLANE0);
  glDisable(GL_CLIP_PLANE0);         // text by se mel vypsat vzdy, proto vypneme orezavani
  glColor3f(1.0,1.0,1.0);
  sprintf(str, "Rotation x:  %d", xnew);
  printString(10, 100, str);         // vypsat rotaci ve smeru osy x
  sprintf(str, "Rotation y:  %d", ynew);
  printString(10, 85, str);          // vypsat rotaci ve smeru osy y
  sprintf(str, "Translation:  %d", znew);
  printString(10, 70, str);          // vypsat posun objektu od kamery
  sprintf(str, "Near plane:  %5.2f", nearPlane);
  printString(10, 55, str);          // vzdalenost blizke orezavaci roviny
  sprintf(str, "Far plane:   %5.2f", farPlane);
  printString(10, 40, str);          // vzdalenost vzdalene orezavaci roviny
  sprintf(str, "Field of view: %5.2f", fov);
  printString(10, 25, str);          // zorny uhel kamery
  sprintf(str, "Clip plane:  %s", ce ? "enabled":"disabled");
  printString(10, 10, str);          // povoleni ci zakazani orezavaci roviny
  sprintf(str, "Draw mode: %s", dm[drawMode-COMMAND_DRAW_MODE_NORMAL]);
  printString(250, 100, str);
  if (ce) glEnable(GL_CLIP_PLANE0);      // opetovne zapnuti orezavani
}//--------------------------------------------------------------------
// Vykresleni objektu
//--------------------------------------------------------------------
void drawObjectNormal(void)
{
  glBegin(GL_QUADS);             // vykresleni otevrene krychle - sten domecku
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, -5.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
  glEnd();

  glBegin(GL_TRIANGLES);           // vykresleni strechy domecku z trojuhelniku
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);
  glEnd();
}static GLint vertices[]={-5,-5,-5,   // pole pozic vrcholu
             -5,-5, 5,
             5,-5, 5,
             5,-5,-5,
             -5, 5,-5,
             -5, 5, 5,
             5, 5, 5,
             5, 5,-5,
             -5,-5,-5,
             -5,-5, 5,
             -5, 5, 5,
             -5, 5,-5,
             5,-5,-5,
             5,-5, 5,
             5, 5, 5,
             5, 5,-5};
static GLfloat colors[]={ 0.0f, 0.0f, 1.0f,// pole barev vrcholu
             0.0f, 1.0f, 0.0f,
             0.0f, 1.0f, 1.0f,
             1.0f, 0.0f, 0.0f,
             1.0f, 0.0f, 1.0f,
             1.0f, 1.0f, 0.0f,
             1.0f, 1.0f, 1.0f,
             0.0f, 0.0f, 1.0f,
             0.0f, 1.0f, 0.0f,
             0.0f, 1.0f, 1.0f,
             1.0f, 0.0f, 0.0f,
             1.0f, 0.0f, 1.0f,
             0.0f, 1.0f, 0.0f,
             0.0f, 1.0f, 1.0f,
             1.0f, 0.0f, 0.0f,
             1.0f, 0.0f, 1.0f};


//--------------------------------------------------------------------
// vykresleni sceny pomoci funkce glArrayElement()
// pro jednoduchost se vykresluje pouze otevrena krychle
//--------------------------------------------------------------------
void drawArrayElement(void)
{
  int i;
  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
  glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, colors);
  glVertexPointer(3, GL_INT, 0, vertices);
  glBegin(GL_QUADS);
    for (i=0; i<16; i++)        // vykreslit vsechny vrcholy
      glArrayElement(i);
  glEnd();
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  if (depthBufferEnabled)           // podle povoleni pameti hloubky
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// vymazani barvoveho bufferu i pameti hloubky
  else
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);      // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu

  setOrthogonalProjection();         // ortogonalni rezim pro kresleni 2D obrazku
  drawInfoText();               // vypsat informace o nastaveni

  setPerspectiveProjection();         // nastaveni perspektivni kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f);      // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);       // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);     // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
  setClipPlane();               // nastaveni orezavaci roviny

  switch (drawMode) {             // vykresleni objektu ve scene
    case COMMAND_DRAW_MODE_NORMAL:
      drawObjectNormal();
      break;
    case COMMAND_DRAW_MODE_ARRAY_ELEMENT:
      drawArrayElement();
      break;
    default:
      break;
  }

  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();             // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')          // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';              // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);              break; // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);              break; // ukonceni aplikace
    case 'f':  onMenu(COMMAND_FULL_SCREEN);    break; // prepnuti do full-screen rezimu
    case 'w':  onMenu(COMMAND_WINDOW);       break; // prepnuti zpet do okna
    case 'e':  onMenu(COMMAND_ENABLE_DEPTH_TEST); break; // povoleni funkce pameti hloubky
    case 'd':  onMenu(COMMAND_DISABLE_DEPTH_TEST); break; // zakazani funkce pameti hloubky
    case 'r':  onMenu(COMMAND_ROTATE);       break; // rezim rotace objektu
    case 't':  onMenu(COMMAND_TRANSLATE);     break; // rezim posunu objektu
    case 'z':  onMenu(COMMAND_NEAR_PLANE);     break; // rezim posunu blizke orezavaci roviny
    case 'x':  onMenu(COMMAND_FAR_PLANE);     break; // rezim posunu vzdalene orezavaci roviny
    case '[':  onMenu(COMMAND_CLIP_PLANE_ENABLE); break; // povoleni orezavani
    case ']':  onMenu(COMMAND_CLIP_PLANE_DISABLE); break; // zakaz orezavani
    case '.':  fov--; glutPostRedisplay();    break; // zmenseni zorneho uhlu
    case ',':  fov++; glutPostRedisplay();    break; // zvetseni zorneho uhlu
    case '>':  fov-=5; glutPostRedisplay();    break; // rychlejsi zmenseni zorneho uhlu
    case '<':  fov+=5; glutPostRedisplay();    break; // rychlejsi zvetseni zorneho uhlu
    case '1':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_DISABLE); break; // zakaz vykresleni prednich sten
    case '2':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_ENABLE); break; // povoleni vykresleni prednich sten
    case '3':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_POINTS); break; // predni steny se vykresli jako body
    case '4':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_LINES);  break; // predni steny se vykresli jako usecky
    case '5':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_POLYGONS);break; // predni steny se vykresli jako polygony
    case '6':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_DISABLE); break; // zakaz vykresleni zadnich sten
    case '7':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_ENABLE);  break; // povoleni vykresleni zadnich sten
    case '8':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_POINTS);  break; // zadni steny se vykresli jako body
    case '9':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_LINES);  break; // zadni steny se vykresli jako usecky
    case '0':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_POLYGONS); break; // zadni steny se vykresli jako polygony
    default:                    break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je zavolana pri stlaceni klavesy, ktera nema ASCII kod
//---------------------------------------------------------------------
void onSpecialKey(int key, int x, int y)
{
  switch (key) {
    case GLUT_KEY_F1:  onMenu(COMMAND_DRAW_MODE_NORMAL);      break;
    case GLUT_KEY_F2:  onMenu(COMMAND_DRAW_MODE_ARRAY_ELEMENT);  break;
    default:                            break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseButton(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {       // pri zmene stavu leveho tlacitka
    switch (operation) {
      case ROTATE:            // rotace objektu
        if (state==GLUT_DOWN) {     // pri stlaceni tlacitka
          xx=x;            // zapamatovat pozici kurzoru mysi
          yy=y;
        }
        else {             // pri pusteni tlacitka
          xold=xnew;         // zapamatovat novy pocatek
          yold=ynew;
        }
        glutPostRedisplay();      // prekresleni sceny
        break;
      case TRANSLATE:           // posun objektu
        if (state==GLUT_DOWN) zz=y;   // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
        else zold=znew;         // pri pusteni tlacitka zapamatovat novy pocatek
        glutPostRedisplay();      // prekresleni sceny
        break;
      case NEAR_PLANE:          // zmena polohy blizke orezavaci roviny
        if (state==GLUT_DOWN) npp=y;  // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
        else np_old=np_new;
        break;
      case FAR_PLANE:           // zmena polohy vzdalene orezavaci roviny
        if (state==GLUT_DOWN) fpp=y;  // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
        else fp_old=fp_new;
        break;
      default:
        break;
    }
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem.
// To, ktere tlacitko je stlaceno si musime predem zaznamenat do
// globalni promenne stav ve funkci onMouseButton()
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  switch (operation) {
    case ROTATE:              // stav rotace objektu
      xnew=xold+x-xx;           // vypocitat novou pozici
      ynew=yold+y-yy;
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case TRANSLATE:             // stav priblizeni/oddaleni objektu
      znew=zold+y-zz;           // vypocitat novou pozici
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case NEAR_PLANE:            // priblizeni/vzdaleni blizke orezavaci roviny
      np_new=np_old+y-npp;
      nearPlane=np_new/100.0;
      onResize(windowWidth, windowHeight);// zmena projekcni matice
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case FAR_PLANE:             // priblizeni/vzdaleni vzdalene orezavaci roviny
      fp_new=fp_old+y-fpp;
      farPlane=fp_new/10.0;
      onResize(windowWidth, windowHeight);// zmena projekcni matice
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);// nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);       // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(500, 500);        // pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 32");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutSpecialFunc(onSpecialKey);       // registrace funkce volane pri stlaceni non-ASCII klavesy
  glutMouseFunc(onMouseButton);        // registrace funkce volane pri stlaceni ci pusteni tlacitka
  glutMotionFunc(onMouseMotion);       // registrace funkce volane pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------