//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 26
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// V tomto ukazkovem programu se provede nastaveni kamery v takzvanem
// perspektivnim rezimu, tj. rezimu, kdy se na stinitku meni vzdalenosti
// zadavanych vrcholu podle jejich hloubky.
// Pote se vykresli jednoduche teleso ve tvaru domecku, se kterym lze
// rotovat a pohybovat pomoci mysi. Domecek se vykresli jako vyplneny
// model. Pomoci klavesy 'f' lze provest prepnuti do celeho okna,
// klavesou 'w' se provede nastaveni velikosti okna na velikost 500x500
// pixelu. Program lze ukoncit stlacenim klavesy 'q' nebo ESC.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>int xnew=0, ynew=0, znew=0;           // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int xold=0, yold=0, zold=0;           // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int xx, yy, zz;                 // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi
int stav;                    // stav tlacitek mysi

float fov=70.0;                 // hodnota zorneho uhlu - field of view
float nearPlane=0.1;              // blizsi orezavaci rovina
float farPlane=90.0;              // vzdalenejsi orezavaci rovina
int  windowWidth;               // sirka okna
int  windowHeight;               // vyska okna//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi obrazku
  glShadeModel(GL_SMOOTH);          // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);      // nastaveni rezimu vykresleni modelu
  glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL);      // jak pro predni tak pro zadni steny
  glDisable(GL_CULL_FACE);          // zadne hrany ani steny se nebudou odstranovat
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluPerspective(fov, (double)w/(double)h, nearPlane, farPlane);
  windowWidth=w;               // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();              // nahrat jednotkovou matici
                        // zde se bude provadet nastaveni kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f);      // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);       // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);     // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);

  glBegin(GL_QUADS);             // vykresleni otevrene krychle - sten domecku
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, -5.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
  glEnd();

  glBegin(GL_TRIANGLES);           // vykresleni strechy domecku z trojuhelniku
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);
  glEnd();
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();             // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')          // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';              // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:
    case 'q':
      exit(0);
      break;               // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case 'f':
      glutFullScreen();          // prepnuti na celou obrazovku
      break;
    case 'w':
      glutReshapeWindow(500, 500);    // prepnuti zpet do okna
      break;
    default:
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseButton(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {       // pri zmene stavu leveho tlacitka
    if (state==GLUT_DOWN) {         // pri stlaceni tlacitka
      stav=1;               // nastaveni pro funkci motion
      xx=x;                // zapamatovat pozici kurzoru mysi
      yy=y;
    }
    else {                 // pri pusteni tlacitka
      stav=0;               // normalni stav
      xold=xnew;             // zapamatovat novy pocatek
      yold=ynew;
    }
  }
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {      // pri zmene stavu praveho tlacitka
    if (state==GLUT_DOWN) {         // pri stlaceni tlacitka
      stav=2;               // nastaveni pro funkci motion
      zz=y;                // zapamatovat pozici kurzoru mysi
    }
    else {                 // pri pusteni tlacitka
      stav=0;
      zold=znew;             // zapamatovat novy pocatek
    }
  }
  glutPostRedisplay();            // prekresleni sceny
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem.
// To, ktere tlacitko je stlaceno si musime predem zaznamenat do
// globalni promenne stav ve funkci onMouseButton()
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  if (stav==1) {               // stav rotace objektu
    xnew=xold+x-xx;             // vypocitat novou pozici
    ynew=yold+y-yy;
    glutPostRedisplay();          // a prekreslit scenu
  }
  if (stav==2) {               // stav priblizeni/oddaleni objektu
    znew=zold+y-zz;             // vypocitat novou pozici
    glutPostRedisplay();          // a prekreslit scenu
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);// nastaveni dvou barvovych bufferu
  glutInitWindowPosition(30, 30);       // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(500, 500);        // pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 26");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouseButton);        // registrace funkce volane pri stlaceni ci pusteni tlacitka
  glutMotionFunc(onMouseMotion);       // registrace funkce volane pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------