//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 22
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program provede inicializaci OpenGL a GLUTu a nasledne na konzoli
// vypise informace o bitove hloubce jednotlivych bufferu. Informace
// se vypisou pri stlaceni klavesy 'i'. Zmenou parametru funkce
// glutInitDisplayMode() lze docilit jine konfigurace bufferu.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro vypis informaci o nastaveni bufferu
//---------------------------------------------------------------------
void printBuffersInfo(void)
{
  char *anone[]={"ne", "ano"};          // pravdivostni hodnoty

  printf( "Hloubkovy buffer\n"
      "Bitova hloubka Z-bufferu:   %d\n\n"
      "Barvovy buffer\n"
      "Pocet bitu na cervenou slozku: %d\n"
      "Pocet bitu na zelenou slozku: %d\n"
      "Pocet bitu na modrou slozku:  %d\n"
      "Pocet bitu na alfa slozku:   %d\n\n"
      "Akumulacni buffer\n"
      "Pocet bitu na cervenou slozku: %d\n"
      "Pocet bitu na zelenou slozku: %d\n"
      "Pocet bitu na modrou slozku:  %d\n"
      "Pocet bitu na alfa slozku:   %d\n\n"
      "Dalsi konfigurace\n\n"
      "Velikost barevne palety:    %d\n"
      "Double-buffering povolen:   %s\n"
      "True color rezim povolen:   %s\n"
      "Stereo rezim povolen:     %s\n\n",
      glutGet(GLUT_WINDOW_DEPTH_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_RED_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_GREEN_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_BLUE_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_ALPHA_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_ACCUM_RED_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_ACCUM_GREEN_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_ACCUM_BLUE_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_ACCUM_ALPHA_SIZE),
      glutGet(GLUT_WINDOW_COLORMAP_SIZE),
      anone[glutGet(GLUT_WINDOW_DOUBLEBUFFER)],
      anone[glutGet(GLUT_WINDOW_RGBA)],
      anone[glutGet(GLUT_WINDOW_STEREO)]);
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key) {
    case 27:
      exit(0);
      break;               // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case 'i':
    case 'I':
      printBuffersInfo();         // vypsani informaci o jednotlivych bufferech
      break;
    default:
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DEPTH | GLUT_STENCIL);// nastaveni bufferu
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 22");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(100, 100);        // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(10, 10);         // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------