//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 18
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno a vykresli do nej nekolikrat tutez
// pixmapu. Pro kazdou pixmapu se vsak zmeni rezim ulozeni pixelu,
// tj. otoceni bitu, prohozeni bytu, zmena zarovnani radku pixmapy
// a specifikace vyrezu z pixmapy.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL


#define PIXMAP_WIDTH  99           // sirka pixmapy (neni delitelna ani dvema ani ctyrmi)
#define PIXMAP_HEIGHT  99           // vyska pixmapy (neni delitelna ani dvema ani ctyrmi)
unsigned char bmp[PIXMAP_HEIGHT][PIXMAP_WIDTH][3];// pole s pixely pixmapy//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  int x, y;
  unsigned char r, g, b;           // barevne slozky pixelu

  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi

  for (y=0; y<PIXMAP_HEIGHT; y++) {      // pro vsechny radky pixmapy
    for (x=0; x<PIXMAP_WIDTH; x++) {    // pro vsechny pixely na radku
      r=x*2;
      g=x-y;
      b=y*2;
      bmp[y][x][0]=r;           // nastavit barvu pixelu
      bmp[y][x][1]=g;
      bmp[y][x][2]=b;
    }
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  int i;
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  glDrawBuffer(GL_FRONT);           // pixmapa se bude kreslit do predniho barvoveho bufferu

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // zarovnani radku na 1 byte
  glRasterPos2i(0, 0);            // nastaveni souradnic leveho spodniho rohu pixmapy
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 2);   // zarovnani radku na 2 byte
  glRasterPos2i(PIXMAP_WIDTH+10, 0);
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 4);   // zarovnani radku na 4 byte
  glRasterPos2i(PIXMAP_WIDTH*2+20, 0);
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 8);   // zarovnani radku na 8 byte
  glRasterPos2i(PIXMAP_WIDTH*3+30, 0);
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // zarovnani radku na 1 byte

  glPixelStorei(GL_UNPACK_SWAP_BYTES, GL_TRUE);// prohozeni bytu ve slove
  glRasterPos2i(0, PIXMAP_HEIGHT+10);     // nebude mit vliv na vykreslovani
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_SWAP_BYTES, GL_FALSE);// vypnuti prohazovani bytu ve slove
  glRasterPos2i(PIXMAP_WIDTH+10, PIXMAP_HEIGHT+10);// nebude mit vliv na vykreslovani
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_LSB_FIRST, GL_TRUE);// otoceni bitu v bytu
  glRasterPos2i(PIXMAP_WIDTH*2+20, PIXMAP_HEIGHT+10);// nebude mit vliv na vykreslovani
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_LSB_FIRST, GL_FALSE);// vypnuti otaceni bitu v bytu
  glRasterPos2i(PIXMAP_WIDTH*3+30, PIXMAP_HEIGHT+10);// nebude mit vliv na vykreslovani
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ROW_LENGTH, 50);  // zmena sirky pixmapy
  glRasterPos2i(0, PIXMAP_HEIGHT*2+20);
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ROW_LENGTH, 0);   // nastavime zpet puvodni hodnoty

  // vykresleni obdelniku z pixmapy, kde se NEvykresli prvnich tricet
  // pixelu na kazdem radku
  glPixelStorei(GL_UNPACK_SKIP_PIXELS, 30);  // prvnich tricet pixelu na radku se preskoci
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ROW_LENGTH, 99);
  glRasterPos2i(PIXMAP_WIDTH+10, PIXMAP_HEIGHT*2+20);
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH-30, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glPixelStorei(GL_UNPACK_SKIP_PIXELS, 0);  // nastavime zpet puvodni hodnoty
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ROW_LENGTH, 0);   // nastavime zpet puvodni hodnoty

  // vykresleni obdelniku z pixmapy, kde se NEvykresli prvnich tricet radku
  glPixelStorei(GL_UNPACK_SKIP_ROWS, 30);   // prvnich tricet radku pixmapy se preskoci
  glRasterPos2i(PIXMAP_WIDTH*2+20, PIXMAP_HEIGHT*2+20);
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT-30, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glPixelStorei(GL_UNPACK_SKIP_ROWS, 0);   // nastavime zpet puvodni hodnoty

  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key) {
    case 27:  exit(0);  break;     // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    default:  break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 18");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(550, 350);        // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------