//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 12
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno a vykresli do nej nekolik bitmap.
// Pri vykreslovani bitmap se prubezne meni mod ulozeni pixelu v pameti,
// takze bity v bitmape mohou byt ruzne preskladany.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL


const GLubyte bitmap[24]={           // data bitmapy o rozmeru 10x12 pixelu (bitu)
  0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00,// zacinaji od leveho dolniho rohu!
  0xc0, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0xc0, 0x00,
  0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xc0
};//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli radek bitmap.
// Kazdy radek je specifikovan svou y-ovou pozici a barvou svych bitmap.
//---------------------------------------------------------------------
void drawBitmapRow(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue, GLfloat yPosition)
{
  int i;
  glColor3f(red, green, blue);        // specifikace barev bitmap na radku
  glRasterPos2i(20, yPosition);        // specifikace pozice vykresleni prvni bitmapy
  for (i=0; i<24; i++)            // vykresleni vsech bitmap v radku
    glBitmap(10, 12, 0.0f, 0.0f, 15.0f, 0.0f, bitmap);
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  int i;
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu

  glPixelStorei(GL_UNPACK_LSB_FIRST, GL_FALSE);// bity ve slove se nebudou prohazovat

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // zarovnani pixelu na jednotlive byty
  drawBitmapRow(1.0f, 1.0f, 1.0f, 10.0f);   // vykresleni radku bitmap

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 2);   // zarovnani pixelu na sude byty
  drawBitmapRow(1.0f, 0.8f, 0.8f, 30.0f);   // vykresleni radku bitmap

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 4);   // zarovnani pixelu na 32-bitove slovo
  drawBitmapRow(1.0f, 0.6f, 0.6f, 50.0f);   // vykresleni radku bitmap

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 8);   // zarovnani pixelu na 64-bitove slovo
  drawBitmapRow(1.0f, 0.4f, 0.4f, 70.0f);   // vykresleni radku bitmap

  glPixelStorei(GL_UNPACK_LSB_FIRST, GL_TRUE);// prohozeni bitu ve slove

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // zarovnani pixelu na jednotlive byty
  drawBitmapRow(0.6f, 1.0f, 1.0f, 110.0f);  // vykresleni radku bitmap

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 2);   // zarovnani pixelu na sude byty
  drawBitmapRow(0.6f, 0.8f, 0.8f, 130.0f);  // vykresleni radku bitmap

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 4);   // zarovnani pixelu na 32-bitove slovo
  drawBitmapRow(0.6f, 0.6f, 0.6f, 150.0f);  // vykresleni radku bitmap

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 8);   // zarovnani pixelu na 64-bitove slovo
  drawBitmapRow(0.6f, 0.4f, 0.4f, 170.0f);  // vykresleni radku bitmap

  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key) {
    case 27:  exit(0);  break;     // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    default:  break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 12");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(400, 200);        // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------