//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 10
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno a vykresli do nej bitmapu. V teto
// bitmape je ulozen tvar pismene F. Bitmapa je vykreslena nekolikrat,
// pokazde s jinou barvou. Pro demonstraci faktu, ze se vykresluji
// pouze pixely, jejichz bit je nastaven na jednicku, je pod bitmapou
// zobrazen klasicky RGB trojuhelnik.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL


const GLubyte bitmap[24]={           // data bitmapy o rozmeru 10x12 pixelu (bitu)
  0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00,// zacinaji od leveho dolniho rohu!
  0xc0, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0xc0, 0x00,
  0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xc0
};//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // zarovnani pixelu na jednotlive byty
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu

  glBegin(GL_TRIANGLES);           // na pozadi se vykresli RGB trojuhelnik
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex2i(0, 0);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glVertex2i(400, 0);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glVertex2i(200, 300);
  glEnd();

  glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);        // bila barva pro zobrazeni prvni bitmapy
  glRasterPos2i(200, 200);          // pozice vykresleni prvni bitmapy
  glBitmap(10, 12, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, bitmap);// vykresleni bitmapy

  glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.5f);        // tmavomodra barva pro zobrazeni druhe bitmapy
  glRasterPos2i(50, 10);           // pozice vykresleni druhe bitmapy
  glBitmap(10, 12, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, bitmap);// vykresleni bitmapy

  glRasterPos2i(350, 10);           // POZOR! zde je barva zadana az po prikazu glRasterPos2i(),
  glColor3f(0.5f, 0.0f, 0.0f);        // to znamena, ze se barva dalsi bitmapy NEZMENI
  glBitmap(10, 12, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, bitmap);// vykresleni bitmapy

  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key) {
    case 27:  exit(0);  break;     // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    default:  break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 10");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(400, 400);        // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------