//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 7
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno a vykresli trojuhelniky, ktere jsou
// ruzne ve scene posunuty. Program se ukonci pomoci klavesy ESC nebo
// uzavrenim hlavniho okna aplikace.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // parametry w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce slouzi k vykresleni RGB trojuhelniku na pozici x, y
//---------------------------------------------------------------------
void drawTriangle(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue)
{
  glColor3f(red, green, blue);        // nastaveni barvy vsech vertexu trojuhelnika
  glBegin(GL_TRIANGLES);           // vykresleni trojuhelnika
    glVertex2i(0, 0);
    glVertex2i(100, 0);
    glVertex2i(50, 80);
  glEnd();
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
// Po zavolani teto funkce se vykresli ruzne posunute trojuhelniky
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);      // nastaveni mazaci barvy na cernou
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelview matice

  glLoadIdentity();              // nastaveni jednotkove matice
  glTranslatef(100.0f, 100.0f, 0.0f);     // transformace posunu telesa
  drawTriangle(1.0f, 1.0f, 1.0f);       // vykresleni trojuhelniku

  glLoadIdentity();              // nastaveni jednotkove matice
  glTranslatef(200.0f, 100.0f, 0.0f);     // transformace posunu telesa
  drawTriangle(1.0f, 0.0f, 0.0f);       // vykresleni trojuhelniku

  glLoadIdentity();              // nastaveni jednotkove matice
  glTranslatef(100.0f, 200.0f, 0.0f);     // transformace posunu telesa
  drawTriangle(0.0f, 1.0f, 0.0f);       // vykresleni trojuhelniku

  glLoadIdentity();              // nastaveni jednotkove matice
  glTranslatef(200.0f, 200.0f, 0.0f);     // transformace posunu telesa
  drawTriangle(0.0f, 0.0f, 1.0f);       // vykresleni trojuhelniku

  glFlush();                 // provedeni a vykresleni zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key==27) exit(0);            // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 7");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(450, 300);        // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------