//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 2
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno a vykresli do nej graficka primitiva
// podporovana OpenGL. Okno (a tim i celou aplikaci) lze ukoncit stiskem
// klavesy ESC.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // w a h reprezentuje novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);      // nastaveni mazaci barvy na cernou
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani bitovych rovin barvoveho bufferu
  glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);        // nastaveni barvy pro kresleni
  glBegin(GL_POINTS);             // nyni zacneme vykreslovat body
    glVertex2i( 50, 50);
    glVertex2i(100, 50);
    glVertex2i(100, 100);
    glVertex2i( 50, 100);
  glEnd();
  glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
  glBegin(GL_LINES);             // nyni zacneme vykreslovat usecky
    glVertex2i(150, 50);
    glVertex2i(200, 50);
    glVertex2i(200, 100);
    glVertex2i(150, 100);
  glEnd();
  glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
  glBegin(GL_LINE_STRIP);           // nyni vykreslime polycaru
    glVertex2i(250, 50);
    glVertex2i(300, 50);
    glVertex2i(300, 100);
    glVertex2i(250, 100);
  glEnd();
  glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
  glBegin(GL_LINE_LOOP);           // nyni vykreslime uzavrenou polycaru
    glVertex2i(350, 50);
    glVertex2i(400, 50);
    glVertex2i(400, 100);
    glVertex2i(350, 100);
  glEnd();
  glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
  glBegin(GL_TRIANGLES);           // vykresleni trojuhelniku
    glVertex2i( 50, 150);
    glVertex2i(100, 150);
    glVertex2i(100, 200);
    glVertex2i( 50, 200);
  glEnd();
  glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
  glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);         // vykresleni pruhu trojuhelniku
    glVertex2i(150, 150);
    glVertex2i(150, 200);
    glVertex2i(200, 200);
    glVertex2i(200, 150);
  glEnd();
  glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
  glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);          // vykresleni trsu trojuhelniku
    glVertex2i(300, 150);
    glVertex2i(250, 160);
    glVertex2i(270, 190);
    glVertex2i(290, 200);
    glVertex2i(310, 200);
    glVertex2i(330, 190);
    glVertex2i(350, 160);
  glEnd();
  glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.5f);
  glBegin(GL_QUADS);             // vykresleni ctyruhelniku
    glVertex2i( 50, 250);
    glVertex2i(100, 250);
    glVertex2i(100, 300);
    glVertex2i( 50, 300);
  glEnd();
  glColor3f(0.5f, 0.5f, 1.0f);
  glBegin(GL_QUAD_STRIP);           // vykresleni pruhu ctyruhleniku
    glVertex2i(150, 250);
    glVertex2i(150, 300);
    glVertex2i(200, 240);
    glVertex2i(200, 310);
    glVertex2i(250, 260);
    glVertex2i(250, 290);
    glVertex2i(300, 250);
    glVertex2i(300, 300);
  glEnd();
  glColor3f(0.5f, 1.0f, 0.5f);
  glBegin(GL_POLYGON);            // vykresleni konvexniho polygonu
    glVertex2i(350, 260);
    glVertex2i(370, 240);
    glVertex2i(390, 240);
    glVertex2i(410, 260);
    glVertex2i(410, 280);
    glVertex2i(390, 300);
    glVertex2i(370, 300);
    glVertex2i(350, 280);
  glEnd();
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key==27) exit(0);            // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 2");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(450, 350);        // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------