//---------------------------------------------------------------------
// Priklad cislo 6
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Zpracovani udalosti od klavesnice - non-ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>          // hlavickovy soubor funkci GLUTu
#include <string.h>//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)       // w a h reprezentuje novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);       // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);    // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();          // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);     // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);         // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);       // posun pocatku do leveho horniho rohu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);    // vymazani bitovych rovin barvoveho bufferu
  glFlush();             // provedeni a vykresleni zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key==27)            // 27 je kod klavesy ESC
    exit(0);
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni non-ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onSpecialKey(int key, int x, int y)
{
  char *klavesy[]={"Sipka doleva", "Sipka nahoru", "Sipka doprava", "Sipka dolu",
           "Page Up", "Page Down", "Home", "End", "Insert"};
  char str[100];

  if (key>=GLUT_KEY_F1 && key<=GLUT_KEY_F12) { // funkcni klavesy F1-F12
    sprintf(str, "Stlacena funkci klavesa F%d", key-GLUT_KEY_F1+1);
  }
  if (key>=GLUT_KEY_LEFT && key<=GLUT_KEY_INSERT) { // klavesy pro posun kurzoru
    sprintf(str, "Stlacena klavesa %s", klavesy[key-GLUT_KEY_LEFT]);
  }
  glutSetWindowTitle(str);      // nastaveni titulku hlavniho okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);       // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad cislo 6");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(500, 50);     // nastaveni velikosti okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);     // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);    // registrace funkce volane pri stlaceni ASCII klavesy
  glutSpecialFunc(onSpecialKey);   // registrace funkce volane pri stlaceni non-ASCII klavesy
  glutMainLoop();           // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane fce
  return 0;              // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------