//---------------------------------------------------------------------
// Priklad cislo 5
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Zpracovani udalosti od klavesnice - ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>          // hlavickovy soubor funkci GLUTu
#include <string.h>//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)       // w a h reprezentuje novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);       // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);    // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();          // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);     // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);         // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);       // posun pocatku do leveho horniho rohu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);    // vymazani bitovych rovin barvoveho bufferu
  glFlush();             // provedeni a vykresleni zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  char str[100];

  if (key==27)            // 27 je kod klavesy ESC
    exit(0);
  if (key<32)             // klavesa s modifikatorem CTRL
    sprintf(str, "Byla stlacena klavesa: CTRL+%c", key+64);
  if (key>32)             // ASCII klavesa
    sprintf(str, "Byla stlacena klavesa: %c", key);
  if (key=='H'-64) {         // CTRL+H nebo BackSpace
    glutSetWindowTitle("Byla stlacena klavesa: CTRL+H (BackSpace)");
    return;
  }
  if (key=='M'-64) {         // CTRL+M nebo Enter
    glutSetWindowTitle("Byla stlacena klavesa: CTRL+M (Enter)");
    return;
  }
  if (key==32) {           // Space
    glutSetWindowTitle("Byla stlacena klavesa: Space");
    return;
  }
  glutSetWindowTitle(str);      // nastaveni titulku hlavniho okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);       // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad cislo 5");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(500, 50);     // nastaveni velikosti okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);     // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);    // registrace funkce volani pri stlaceni ASCII klavesy
  glutMainLoop();           // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane fce
  return 0;              // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------