//---------------------------------------------------------------------
// Priklad cislo 4
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno. Toto okno lze klavesou 'f' prepnout
// do rezimu full-screen. Klavesou 'w' se okno open zmensi na puvodni
// velikost.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>          // hlavickovy soubor funkci GLUTu//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)       // w a h reprezentuje novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);       // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);    // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();          // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);     // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);         // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);       // posun pocatku do leveho horniho rohu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);    // vymazani bitovych rovin barvoveho bufferu
  glFlush();             // provedeni a vykresleni zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  key=(key>'A' && key<='Z') ? key+'a'-'A':key; // prevod na mala pismena
  switch (key) {
    case 'x':            // stlaceni techto klaves uzavre aplikaci
    case 'q':
    case 27:            // 27 je kod klavesy ESC
      exit(0);
      break;
    case 'w':            // klavesa 'w' zpusobi
      glutReshapeWindow(200, 200);// zmenseni okna
      glutPositionWindow(100, 100);
      break;
    case 'f':            // klavesa 'f' zpusobi
      glutFullScreen();      // prepnuti na celou obrazovku
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);       // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad cislo 4");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(200, 200);    // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);    // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);     // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);    // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  glutMainLoop();           // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane fce
  return 0;              // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------