//---------------------------------------------------------------------
// Priklad cislo 3
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno, ve kterem vytvori ctyri subokna.
// Klientska cast suboken je vykreslena ruznymi barvami.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>          // hlavickovy soubor funkci GLUTuint mainWindow, window1, window2, window3, window4; // identifikatory oken//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)       // w a h reprezentuje novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);       // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);    // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();          // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);     // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);         // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);       // posun pocatku do leveho horniho rohu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  int currentWindow=glutGetWindow(); // ziskat identifikator aktivniho okna
  glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0);

  if (currentWindow==window1)     // prvni okno ma klientskou oblast cervenou
    glClearColor(1.0, 0.0, 0.0, 0.0);
  if (currentWindow==window2)     // druhe okno ma klientskou oblast zelenou
    glClearColor(0.0, 1.0, 0.0, 0.0);
  if (currentWindow==window3)     // treti okno ma klientskou oblast modrou
    glClearColor(0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
  if (currentWindow==window4)     // ctvrte okno ma klientskou oblast zlutou
    glClearColor(1.0, 1.0, 0.0, 0.0);

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);    // vymazani bitovych rovin barvoveho bufferu
  glFlush();             // provedeni a vykresleni zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);       // inicializace knihovny GLUT
  glutInitWindowSize(230, 230);    // pocatecni velikost oken
  glutInitWindowPosition(0, 0);    // pocatecni umisteni prvniho okna
  mainWindow=glutCreateWindow("Priklad cislo 3"); // vytvoreni okna pro kresleni
  glutSetWindow(mainWindow);     // nastaveni okna pro dalsi operace
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);     // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna

  window1=glutCreateSubWindow(mainWindow, 10, 10, 100, 100); // vytvoreni prvniho subokna
  glutSetWindow(window1);       // nastaveni okna pro dalsi operace
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani okna

  window2=glutCreateSubWindow(mainWindow, 120, 10, 100, 100); // vytvoreni druheho subokna
  glutSetWindow(window2);       // nastaveni okna pro dalsi operace
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani okna

  window3=glutCreateSubWindow(mainWindow, 10, 120, 100, 100); // vytvoreni tretiho subokna
  glutSetWindow(window3);       // nastaveni okna pro dalsi operace
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani okna

  window4=glutCreateSubWindow(mainWindow, 120, 120, 100, 100); // vytvoreni ctvrteho subokna
  glutSetWindow(window4);       // nastaveni okna pro dalsi operace
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani okna

  glutMainLoop();           // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane fce
  return 0;              // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------