První (1×2)
Druhý (2×1)
Třetí. Sem dáme nějaký delší text, aby bylo vidět, jak se ostatní prvky ve stejném řádku roztahují, aby všechna pole v něm byla stejně vysoká.
Čtvrtý
Pátý (2×2)
Šestý
Sedmý
Osmý
Devátý (3×1)
Desátý