Třetí sloupec na obrazovce, ale první v kódu
První sloupec na obrazovce, ale druhý v kódu
Druhý sloupec na obrazovce, ale třetí v kódu