// ----------------------------------------------------------------------------
// application: Diffuse demo
// author:   Pavel Tisnovsky
// file name:  Diffuse6.java
// directory:  java
// date:    14.07.2004
// description: Demonstracni aplikace pro vytvoreni a zobrazeni fraktalniho
//       objektu, ktery je zalozeny na simulaci difuze. Pri vytvareni
//       difuze se postupne generuji body, ktere se pri dotyku s vytva-
//       renym objektem s timto objektem spoji. Oblasti generovani novych
//       bodu jsou voleny tak, aby se vytvorila vsesmerova difuze
//       vychazejici z jednoho bodu.
// ----------------------------------------------------------------------------// Nasledujici radky jsou urceny pro spusteni appletu v programu AppletViewer:
//
// <applet code="Diffuse6.class" width="640" height="400">
// </applet>
//
// pro kompatibilitu se starsi JVM firmy Microsofti se musi provest preklad
// pomoci prikazu:
// javac -target 1.1 Diffuse6.java// ----------------------------------------------------------------------------
// seznam importovanych balicku
// ----------------------------------------------------------------------------
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.awt.event.*;
import java.applet.Applet;// ----------------------------------------------------------------------------
// Trida pro aplikaci filtru na zvolenou zdrojovou pixmapu. Vysledek se uklada
// do cilove pixmapy.
// ----------------------------------------------------------------------------
class Filter {
  private int imageWidth;             // velikost zpracovavanych pixmap
  private int imageHeight;
  private int pixelSrc[];             // zdrojova pixmapa
  private int pixelDest[];            // cilova pixmapa  // ------------------------------------------------------------------------
  // V konstruktoru se nastavi velikost filtru a zdrojova a cilova pixmapa.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public Filter(int imageWidth, int imageHeight, int pixelSrc[], int pixelDest[]) {
    this.imageWidth=imageWidth;         // nastavit velikost pixmapy
    this.imageHeight=imageHeight;
    this.pixelSrc=pixelSrc;           // nastavit handle zdrojove
    this.pixelDest=pixelDest;          // a cilove pixmapy
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni nove sirky zpracovavane pixmapy.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void setImageWidth(int imageWidth) {
    this.imageWidth=imageWidth;
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni nove vysky zpracovavane pixmapy.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void setImageHeight(int imageHeight) {
    this.imageHeight=imageHeight;
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni zdrojove pixmapy.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void setSourceImage(int pixelSrc[]) {
    this.pixelSrc=pixelSrc;
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni cilove pixmapy.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void setDestinationImage(int pixelDest[]) {
    this.pixelDest=pixelDest;
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Ziskani sirky zpracovavanych pixmap.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public int getImageWidth() {
    return imageWidth;
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Ziskani vysky zpracovavanych pixmap.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public int getImageHeight() {
    return imageHeight;
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Ziskani zdrojove pixmapy.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public int[] getSourceImage() {
    return pixelSrc;
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Ziskani cilove pixmapy.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public int[] getDestinationImage() {
    return pixelDest;
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // zadny filtr, pouze kopie zdrojove pixmapy do cilove pixmapy.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filterNone() {
    int pos=0;
    for (int j=0; j<imageHeight; j++) {     // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=0; i<imageWidth; i++) {   // pro vsechny pixely na radku
        pixelDest[pos]=0xffffffff;     // provest vymazani pixelu
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 2x2 pixely s vyberem ve tvaru bloku.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter2x2smooth() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    for (int j=0; j<imageHeight-1; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=0; i<imageWidth-1; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=4; g/=4; b/=4;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 3x3 pixely s vyberem ve tvaru diamantu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter3x3diamond() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=1+imageWidth;
    for (int j=1; j<imageHeight-1; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=1; i<imageWidth-1; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-imageWidth];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=4; g/=4; b/=4;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 3x3 pixely s vyberem ve tvaru osoveho krize.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter3x3cross() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=1+imageWidth;
    for (int j=1; j<imageHeight-1; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=1; i<imageWidth-1; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-imageWidth];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=5; g/=5; b/=5;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 3x3 pixelu s vyberem ve tvaru uhlopricneho krize.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter3x3Xcross() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=1+imageWidth;
    for (int j=1; j<imageHeight-1; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=1; i<imageWidth-1; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-imageWidth-1];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=5; g/=5; b/=5;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 3x3 pixelu s blokovym vyberem.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter3x3block() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=1+imageWidth;
    for (int j=1; j<imageHeight-1; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=1; i<imageWidth-1; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-imageWidth-1];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=9; g/=9; b/=9;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 5x5 pixelu s vyberem ve tvaru diamantu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter5x5diamond() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=2+2*imageWidth;
    for (int j=2; j<imageHeight-2; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=2; i<imageWidth-2; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth+0];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth+0];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=8; g/=8; b/=8;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 5x5 pixelu s vyberem ve tvaru osoveho krize.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter5x5cross() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=2+2*imageWidth;
    for (int j=2; j<imageHeight-2; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=2; i<imageWidth-2; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth+0];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth+0];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth+0];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth+0];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=9; g/=9; b/=9;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 5x5 pixelu s vyberem ve tvaru uhlopricneho krize.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter5x5Xcross() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=2+2*imageWidth;
    for (int j=2; j<imageHeight-2; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=2; i<imageWidth-2; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth-2];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth-2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=9; g/=9; b/=9;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // rozmazani v bloku 5x5 pixelu s vyberem ve tvaru bloku.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter5x5block() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=2+2*imageWidth;
    for (int j=2; j<imageHeight-2; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=2; i<imageWidth-2; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth-2];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth+0];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth-2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth+0];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth-2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth+0];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth-2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth+0];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=25; g/=25; b/=25;        // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // horizontalni filtr rozmazani tri pixelu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter3pixelsH() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=1;
    for (int j=0; j<imageHeight; j++) {     // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=1; i<imageWidth-1; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-1];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=3; g/=3; b/=3;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // vertikalni filtr rozmazani tri pixelu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter3pixelsV() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=imageWidth;
    for (int j=1; j<imageHeight-1; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=0; i<imageWidth; i++) {   // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-imageWidth];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=3; g/=3; b/=3;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // horizontalni filtr rozmazani peti pixelu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter5pixelsH() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=2;
    for (int j=0; j<imageHeight; j++) {     // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=2; i<imageWidth-2; i++) {  // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-2];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos-1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+1];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=5; g/=5; b/=5;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede filtraci pixmapy s filtrem typu:
  // vertikalni filtr rozmazani peti pixelu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void filter5pixelsV() {
    int pos=0;                 // index do zdrojove a cilove pixmapy
    int color;                 // RGBA barvove slozky zakodovane do typu int
    int r, g, b;                // jednotlive rozkodovane barvove slozky
    filterNone();                // nejprve pixmapy zkopirovat
    pos=2*imageWidth;
    for (int j=2; j<imageHeight-2; j++) {    // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=0; i<imageWidth; i++) {   // pro vsechny sloupce na radku pixmapy
        color=pixelSrc[pos-2*imageWidth];
        r =(color & 0x00ff0000)>>16;
        g =(color & 0x0000ff00)>>8;
        b =(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos- imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+ imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        color=pixelSrc[pos+2*imageWidth];
        r+=(color & 0x00ff0000)>>16;
        g+=(color & 0x0000ff00)>>8;
        b+=(color & 0x000000ff);
        r/=5; g/=5; b/=5;          // provest filtraci
        pixelDest[pos]=(r<<16) | (g<<8) | b | (0xff<<24);
        pos++;
      }
    }
  }
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec tridy Filter.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// Trida s panelem, na kterem se zobrazuje pixmapa o predem danem rozmeru.
// ----------------------------------------------------------------------------
class ImagePanel extends Canvas {
  int        width;            // rozmery pixmapy
  int        height;
  public int[]   pixels;            // pixmapa - zdroj pixelu
  MemoryImageSource imageSource;         // objekt zaobalujici zdroj pixelu
  Image       image;            // pixmapa vytvorena nad zdrojem pixelu  // ------------------------------------------------------------------------
  // V konstruktoru se nastavi velikost panelu a soucasne barva jeho pozadi.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public ImagePanel(int width, int height) {
    pixels=new int[width*height];
    for (int j=0; j<height; j++)        // pro vsechny radky pixmapy
      for (int i=0; i<width; i++)       // pro vsechny sloupce pixmapy
        pixels[i+j*width]=0xffffffff;    // vyplnit pixmapu i s alfa kanalem
    imageSource=new MemoryImageSource(width, height, pixels, 0, height);
    image=createImage(imageSource);       // vytvoreni pixmapy
    this.width=width;              // nastaveni velikosti pixmapy
    this.height=height;
    this.setBackground(Color.white);      // nastaveni vlastnosti panelu
    this.setSize(width, height);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Pristup k jednotlivym pixelum pixmapy.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void putpixel(int x, int y, int r, int g, int b) {
    pixels[x+y*width]=r+(g<<8)+(b<<16)+(255<<24);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Aplikaci dostupne prekresleni celeho panelu s volbou vymazu stare kresby.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void redraw(boolean clear) {
    Graphics g=this.getGraphics();
    if (clear)                 // premazat starou kresbu
      g.clearRect(0, 0, width, height);
    image.flush();               // prenest pixely do obrazu
    g.drawImage(image, 0, 0, this);       // a vykreslit obraz s pixmapou
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Prekresleni panelu s pixmapou.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void paint(Graphics g) {
    g.drawImage(image, 0, 0, this);       // vykreslit obraz s pixmapou
  }
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec tridy ImagePanel.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// Trida s kodem pro zobrazeni napovedy.
// ----------------------------------------------------------------------------
class WindowHelp extends Frame implements ActionListener {
  static boolean visible=false;          // priznak indikujici zobrazeni napovedy  // ------------------------------------------------------------------------
  // Konstrukce okna s napovedou.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public WindowHelp() {
    TextArea text=new TextArea(
      "1. choose point shape\n"+
      "2. choose seed shape (set of starting points)\n"+
      "3. adjust number of generated points in a box\n"+
      "4. set filter type\n"+
      "5. set box count and sub-boxes count\n"+
      "6. set sub-box sizes\n"+
      "7. then press the 'Recalc' button\n"+
      "8. apply filter with 'Redraw' button"
    );
    visible=true;
    Button buttonOK=new Button("ok");
    Label label=new Label("How to work with this applet:");
    buttonOK.addActionListener(this);      // po stlaceni tlacitka se ma napoveda zavrit
    this.setSize(320, 240);           // nastaveni velikosti a rozmeru okna
    this.setLocation(100, 100);
    this.setTitle("Diffuse 6 - Help");     // zobrazeni titulku
    this.add("Center", text);          // a pridani vsech ovladacich prvku
    this.add("South", buttonOK);
    this.add("North", label);
    this.setVisible(true);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Reakce na stlaceni tlacitka s textem OK.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    visible=false;
    this.dispose();
  }
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec tridy WindowHelp.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// Trida s kodem pro zobrazeni informaci o aplikaci.
// ----------------------------------------------------------------------------
class WindowAbout extends Frame implements ActionListener {
  static boolean visible=false;          // priznak indikujici zobrazeni okna  // ------------------------------------------------------------------------
  // Konstrukce okna s informaci o aplikaci.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public WindowAbout() {
    TextArea text=new TextArea(
      "Diffuse 6 demo\n\n"+
      "version 1.0\n"+
      "Author: Pavel Tisnovsky\n"+
      "Date: 2004-07-14\n"+
      "http://www.fit.vutbr.cz/~tisnovpa\n"
    );
    visible=true;
    Button buttonOK=new Button("ok");
    Label label=new Label("About Diffuse 6");
    buttonOK.addActionListener(this);      // po stlaceni tlacitka se ma okno zavrit
    this.setSize(320, 240);           // nastaveni velikosti a rozmeru okna
    this.setLocation(100, 100);
    this.setTitle("Diffuse 6 - About");     // zobrazeni titulku
    this.add("Center", text);          // a pridani vsech ovladacich prvku
    this.add("South", buttonOK);
    this.add("North", label);
    this.setVisible(true);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Reakce na stlaceni tlacitka s textem OK.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    visible=false;
    this.dispose();
  }
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec tridy WindowAbout.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// Trida s kodem pro zobrazeni informaci o systemu.
// ----------------------------------------------------------------------------
class WindowInfo extends Frame implements ActionListener {
  static boolean visible=false;          // priznak indikujici zobrazeni okna  // ------------------------------------------------------------------------
  // Konstrukce okna s informacemi.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public WindowInfo() {
    Runtime r=Runtime.getRuntime();       // ziskat objekt s informacemi o aplikaci
    TextArea text=new TextArea("");
    text.append("Total memory: "+r.totalMemory()+"\n");
    text.append("Free memory: "+r.freeMemory()+"\n");
    visible=true;
    Button buttonOK=new Button("ok");
    Label label=new Label("System informations:");
    buttonOK.addActionListener(this);      // po stlaceni tlacitka se ma okno zavrit
    this.setSize(320, 240);           // nastaveni velikosti a rozmeru okna
    this.setLocation(100, 100);
    this.setTitle("Diffuse 6 - Info");     // zobrazeni titulku
    this.add("Center", text);          // a pridani vsech ovladacich prvku
    this.add("South", buttonOK);
    this.add("North", label);
    this.setVisible(true);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Reakce na stlaceni tlacitka s textem OK.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    visible=false;
    this.dispose();
  }
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec tridy WindowInfo.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// Rozhrani s tvary seminek.
// ----------------------------------------------------------------------------
interface SeedShape {
  int OnePoint=     0,            // seminko ve tvaru jednoho bodu
    TwoPoints=    1,            // dva body na usecce
    ThreePoints=   2,            // tri body ve vrcholech trojuhelnika
    FourPoints=    3,            // ctyri body ve vrcholech ctverce
    ShortCenterLine= 4,            // cast usecky
    CenterLine=    5,            // usecka ve spodni casti obrazce
    Square=      6,            // ctverec
    Border=      7,            // ctverec az k okrajum bitmapy
    SmallCircle=   8,            // mala kruznice
    NormalCircle=   9,            // normalni kruznice
    BigCircle=    10;            // vetsi kruznice
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec rozhrani SeedShape.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// Rozhrani s tvary bodu.
// ----------------------------------------------------------------------------
interface PointShape {
  int OnePixel=  0,               // bod ma tvar jednoho pixelu
    Cross3x3=  1,               // pet pixelu ve tvaru krize
    XCross3x3= 2,               // pet pixelu ve tvaru uhlopricneho krize
    Diamond3x3= 3,               // ctyri pixely ve tvaru diamantu
    Block3x3=  4,               // blok deviti pixelu
    Cross5x5=  5,               // dtto pro okoli 5x5
    XCross5x5= 6,
    Diamond5x5= 7,
    Block5x5=  8,
    Horizontal3=9,               // tri pixely vedle sebe
    Horizontal5=10,               // pet pixelu vedle sebe
    Vertical3= 11,               // tri pixely pod sebou
    Vertical5= 12;               // pet pixelu pod sebou
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec rozhrani PointShape.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// Rozhrani se jmeny filtru.
// ----------------------------------------------------------------------------
interface FilterType {
  int None=    0,               // zadny filtr
    Smooth2x2= 1,               // filtr typu 2x2 smooth
    Diamond3x3= 2,               // filtr typu 3x3 diamond
    Cross3x3=  3,               // filtr typu 3x3 cross
    XCross3x3= 4,               // filtr typu 3x3 X cross
    Block3x3=  5,               // filtr typu 3x3 block
    Diamond5x5= 6,               // filtr typu 5x5 diamond
    Cross5x5=  7,               // filtr typu 5x5 cross
    XCross5x5= 8,               // filtr typu 5x5 X cross
    Block5x5=  9,               // filtr typu 5x5 block
    Horizontal3=10,               // filtr typu 3 pixels horizontal
    Horizontal5=11,               // filtr typu 5 pixels horizontal
    Vertical3= 12,               // filtr typu 3 pixels vertical
    Vertical5= 13;               // filtr typu 5 pixels vertical
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec rozhrani FilterType.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// V pripade, ze by bylo nutne tento demonstrani program spustit jako Java ap-
// likaci, je mozne odkomentovat metodu "main". V tomto pripade se vsak vytvo-
// ri dalsi soubor .class s anonymni tridou Listener.
// ----------------------------------------------------------------------------
public class Diffuse6 extends Applet implements
    Runnable,
    ActionListener,
    ItemListener,
    AdjustmentListener,
    SeedShape,
    FilterType,
    PointShape
{
  static final int ImageWidth=256;        // sirka pixmapy s fraktalem
  static final int ImageHeight=256;        // vyska pixmapy s fraktalem
  static final int DrawingWidth=256;       // sirka kresby pouzivane pro konstrukci fraktalu

  int       points=10000;         // pocet vsech iteraci
  int       boxCount=100;         // pocet boxu
  int       subBoxCount=128;        // pocet subboxu
  int       subBoxSize=14;         // velikost subboxu
  int       pointShape=PointShape.OnePixel;// typ vykreslovanych bodu
  int       seedShape=SeedShape.OnePoint; // tvar seminka
  int       filterType=FilterType.Cross3x3;// typ pouziteho filtru
  boolean     neighboorType=false;      // typ okoli pixelu

  // vytvoreni vsech panelu pouzitych v appletu
  ImagePanel panelLeft=      new ImagePanel(ImageWidth, ImageHeight);
  ImagePanel panelCenter=     new ImagePanel(ImageWidth, ImageHeight);
  Panel    panelUp=       new Panel(new GridLayout(2, 4, 5, 5));// horni panel s list-boxy
  Panel    panelDown=      new Panel(new GridLayout(2, 4, 5, 5));// dolni panel s posuvniky
  Panel    panelRight=     new Panel(new GridLayout(8, 1));// pravy panel s tlacitky

  // filtr aplikovany na zdrojovou pixmapu, vysledek je v cilove pixmape
  Filter filter=new Filter(ImageWidth, ImageHeight, panelLeft.pixels, panelCenter.pixels);

  // objekt, ve kterem je implementovan algoritmus difuze
  Diffuser diffuser=null;

  // vytvoreni vsech textovych navesti pouzitych v appletu
  Label    labelPointShape=    new Label("Point shape");
  Label    labelSeedShape=     new Label("Seed shape");
  Label    labelNeighbourHoodType= new Label("Neighbourhood type");
  Label    labelFilterType=    new Label("Filter");
  Label    labelPointsInBox=    new Label("Max. points: "+String.valueOf(points));
  Label    labelBoxCount=     new Label("Box count: "+String.valueOf(boxCount));
  Label    labelSubBoxCount=    new Label("Sub-boxes: "+String.valueOf(subBoxCount));
  Label    labelSubBoxSize=    new Label("Sub-box size: "+String.valueOf(subBoxSize)+" px");

  // vytvoreni vsech list-boxu pouzitych v appletu
  Choice   choicePointShape=    new Choice(); // list-box pro vyber tvaru bodu
  Choice   choiceSeedShape=    new Choice(); // list-box pro vyber tvaru seminka
  Choice   choiceNeigbourhoodType= new Choice(); // list-box pro vyber okoli pixelu
  Choice   choiceFilter=      new Choice(); // list-box pro vyber aktivniho filtru

  // vytvoreni vsech tlacitek pouzitych v appletu
  Button   buttonRedraw=      new Button("Redraw");
  Button   buttonRecalc=      new Button("Recalc");
  Button   buttonAbout=      new Button("About");
  Button   buttonInfo=       new Button("Info");
  Button   buttonHelp=       new Button("Help");

  // vytvoreni vsech slideru pouzitych v appletu
  Scrollbar  scrollBarPoints=    new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, points, 1000, 100, 20000+1000);
  Scrollbar  scrollBarBoxCount=   new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, boxCount, 20, 50, 270);
  Scrollbar  scrollBarSubBoxCount=  new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, subBoxCount, 20, 50, 270);
  Scrollbar  scrollBarSubBoxSize=  new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, subBoxSize, 10, 4, 100+10);  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede inicializaci horniho panelu s rolovacimi list-boxy.
  // Metoda je zavolana behem inicializace aplikace ci appletu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  private void initPanelUp() {
    panelUp.setBackground(Color.white);     // nastaveni barvy pozadi

    panelUp.add(labelPointShape);        // pridani vsech textovych navesti
    panelUp.add(labelSeedShape);        // do horniho panelu
    panelUp.add(labelNeighbourHoodType);
    panelUp.add(labelFilterType);

    panelUp.add(choicePointShape);       // pridani vsech list-boxu
    panelUp.add(choiceSeedShape);
    panelUp.add(choiceNeigbourhoodType);
    panelUp.add(choiceFilter);

    // prace s list-boxem pointShape
    choicePointShape.setEnabled(true);     // naplneni list-boxu texty a povoleni list-boxu
    choicePointShape.add("1 pixel");
    choicePointShape.add("Cross 3x3 pixels");
    choicePointShape.add("X cross 3x3 pixels");
    choicePointShape.add("Diamond 3x3 pixels");
    choicePointShape.add("Block 3x3 pixels");
    choicePointShape.add("Cross 5x5 pixels");
    choicePointShape.add("X cross 5x5 pixels");
    choicePointShape.add("Diamond 5x5 pixels");
    choicePointShape.add("Block 5x5 pixels");
    choicePointShape.add("3 pixels horizontal");
    choicePointShape.add("5 pixels horizontal");
    choicePointShape.add("3 pixels vertical");
    choicePointShape.add("5 pixels vertical");
    choicePointShape.select(pointShape);    // vyber aktivni polozky z list-boxu
    choicePointShape.addItemListener(this);   // nastaveni zpracovani udalosti od list-boxu

    // prace s list-boxem NeighbourhoodType
    choiceNeigbourhoodType.setEnabled(true);  // naplneni list-boxu s typem okoli pixelu
    choiceNeigbourhoodType.add("4 pixels");
    choiceNeigbourhoodType.add("8 pixels");
    choiceNeigbourhoodType.select(0);      // vyber aktivni polozky z list-boxu
    choiceNeigbourhoodType.addItemListener(this);// nastaveni zpracovani udalosti od list-boxu

    // prace s list-boxem SeedShape
    choiceSeedShape.setEnabled(true);      // naplneni list-boxu texty a povoleni list-boxu
    choiceSeedShape.add("One point");
    choiceSeedShape.add("Two points");
    choiceSeedShape.add("Three points");
    choiceSeedShape.add("Four points");
    choiceSeedShape.add("Short center line");
    choiceSeedShape.add("Center line");
    choiceSeedShape.add("Square");
    choiceSeedShape.add("Border size");
    choiceSeedShape.add("Small circle");
    choiceSeedShape.add("Normal circle");
    choiceSeedShape.add("Big circle");
    choiceSeedShape.select(seedShape);     // vyber aktivni polozky z list-boxu
    choiceSeedShape.addItemListener(this);   // nastaveni zpracovani udalosti od list-boxu

    // prace s list-boxem Filter
    choiceFilter.setEnabled(true);       // naplneni list-boxu texty a povoleni list-boxu
    choiceFilter.add("none");
    choiceFilter.add("2x2 smooth");
    choiceFilter.add("3x3 diamond");
    choiceFilter.add("3x3 cross");
    choiceFilter.add("3x3 X cross");
    choiceFilter.add("3x3 block");
    choiceFilter.add("5x5 diamond");
    choiceFilter.add("5x5 cross");
    choiceFilter.add("5x5 X cross");
    choiceFilter.add("5x5 block");
    choiceFilter.add("3 pixels horizontal");
    choiceFilter.add("5 pixels horizontal");
    choiceFilter.add("3 pixels vertical");
    choiceFilter.add("5 pixels vertical");
    choiceFilter.select(filterType);      // vyber aktivni polozky z list-boxu
    choiceFilter.addItemListener(this);     // nastaveni zpracovani udalosti od list-boxu
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede inicializaci dolniho panelu se slidery.
  // Metoda je zavolana behem inicializace aplikace ci appletu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  private void initPanelDown() {
    panelDown.setBackground(Color.white);    // nastaveni barvy pozadi
    panelDown.add(labelPointsInBox);      // pridani vsech textovych navesti
    panelDown.add(labelBoxCount);
    panelDown.add(labelSubBoxCount);
    panelDown.add(labelSubBoxSize);
    panelDown.add(scrollBarPoints);       // pridani vsech slideru
    panelDown.add(scrollBarBoxCount);
    panelDown.add(scrollBarSubBoxCount);
    panelDown.add(scrollBarSubBoxSize);
    scrollBarPoints.addAdjustmentListener(this);// nastaveni reakci na udalosti slideru
    scrollBarBoxCount.addAdjustmentListener(this);
    scrollBarSubBoxCount.addAdjustmentListener(this);
    scrollBarSubBoxSize.addAdjustmentListener(this);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede nastaveni praveho panelu s tlacitky (buttony).
  // Metoda je zavolana behem inicializace aplikace ci appletu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  private void initPanelRight() {
    panelRight.setBackground(Color.white);   // nastaveni barvy pozadi
    panelRight.add(buttonRecalc);        // pridani vsech textovych tlacitek
    panelRight.add(buttonRedraw);
    panelRight.add(new Label(""));       // volna polozka pro oddeleni tlacitek
    panelRight.add(buttonAbout);
    panelRight.add(buttonInfo);
    panelRight.add(buttonHelp);
    buttonRedraw.addActionListener(this);    // nastaveni reakce na udalosti od tlacitek
    buttonRecalc.addActionListener(this);
    buttonAbout.addActionListener(this);
    buttonInfo.addActionListener(this);
    buttonHelp.addActionListener(this);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede inicializaci appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void init() {
    this.setBackground(Color.white);      // nastaveni barvy pozadi
    setLayout(new BorderLayout(5,5));      // nastaveni layoutu aplikace
    initPanelUp();               // nastavit horni panel
    initPanelDown();              // nastavit dolni panel
    initPanelRight();              // nastavit pravy panel
    add("North", panelUp);           // pridat horni panel do plochy aplikace
    add("South", panelDown);          // pridat dolni panel do plochy aplikace
    add("East",  panelRight);         // pridat pravy panel do plochy aplikace
    add("Center", panelCenter);         // pridat centralni panel do plochy aplikace
    add("West",  panelLeft);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda se zavola pri destrukci appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM)
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void destroy() {
    remove(panelLeft);
    remove(panelRight);             // zrusit pravy panel
    remove(panelUp);              // zrusit horni panel
    remove(panelDown);             // zrusit dolni panel
    remove(panelCenter);            // zrusit centralni panel
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda se zavola vzdy pri nastartovani appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void start() {
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda se zavola pri kazdem zastaveni appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void stop() {
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda se zavola pri nastartovani appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void run() {
    repaint();                 // prvotni vykresleni plochy appletu
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda se zavola vzdy, kdyz je nutno prekreslit plochu appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void update(Graphics g) {
    paint(g);                  // povolit prekresleni appletu
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda se zavola kdyz je potreba prekreslit applet.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void paint(Graphics g) {
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni vnitrnich okraju v okne appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public Insets getInsets() {
    return new Insets(5, 5, 5, 5);
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda je zavolana v pripade, ze je stlaceno nektere tlacitko
  // umistene na plose appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    Object o=e.getSource();           // ktere tlacitko je stlaceno?
    if (o==buttonRedraw) {           // ma se pouze prekreslit fraktal
      panelLeft.redraw(false);
      applyFilter();
      panelCenter.redraw(false);
    }
    if (o==buttonRecalc) {           // prepocitani celeho fraktalu
      recalcFractal();
    }
    if (o==buttonAbout) {            // text s informacemi o autorech
      if (!WindowAbout.visible) {
        WindowAbout window=new WindowAbout();
      }
    }
    if (o==buttonHelp) {            // text s napovedou
      if (!WindowHelp.visible) {
        WindowHelp window=new WindowHelp();
      }
    }
    if (o==buttonInfo) {            // text s informacemi o aplikaci
      if (!WindowInfo.visible) {
        WindowInfo window=new WindowInfo();
      }
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda je zavolana v pripade, ze je vybran prvek z list-boxu
  // umisteneho na plose appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    Object o=e.getSource();           // ziskat informace, ktery list-box je zmenen
    if (o==choicePointShape) {
      pointShape=choicePointShape.getSelectedIndex();
    }
    if (o==choiceSeedShape) {
      seedShape=choiceSeedShape.getSelectedIndex();
    }
    if (o==choiceFilter) {           // uzivatel zmenil filtr aplikovany na obrazek
      filterType=choiceFilter.getSelectedIndex();// ziskat index vybraneho filtru
      applyFilter();
      panelCenter.redraw(false);
    }
    if (o==choiceNeigbourhoodType) {      // uzivatel zmenil typ okoli pixelu
      neighboorType=(choiceNeigbourhoodType.getSelectedIndex()==1);
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda je zavolana v pripade, ze uzivatel zmenil polohu nektereho
  // posuvniku (slideru) umisteneho na plose appletu.
  // Metoda je volana z virtualniho stroje Javy (JVM).
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
    Object o=e.getSource();           // ziskat slider, ktery byl zmenen
    if (o==scrollBarPoints) {          // zmena poctu bodu generovanych v boxu
      points=scrollBarPoints.getValue();   // ziskat pocet bodu
      labelPointsInBox.setText("Max. points: "+String.valueOf(points));
    }
    if (o==scrollBarBoxCount) {         // zmena poctu boxu
      boxCount=scrollBarBoxCount.getValue(); // ziskat novou hodnotu
      labelBoxCount.setText("Box count: "+String.valueOf(boxCount));
    }
    if (o==scrollBarSubBoxCount) {       // zmena poctu sub-boxu
      subBoxCount=scrollBarSubBoxCount.getValue();// ziskat novou hodnotu
      labelSubBoxCount.setText("Sub-boxes: "+String.valueOf(subBoxCount));
    }
    if (o==scrollBarSubBoxSize) {        // zmena velikosti sub-boxu
      subBoxSize=scrollBarSubBoxSize.getValue(); // ziskat novou hodnotu
      labelSubBoxSize.setText("Sub-box size: "+String.valueOf(subBoxSize)+" px");
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda zmeni aktualni filtr.
  // ------------------------------------------------------------------------
  public void applyFilter() {
    switch (filterType) {
      case FilterType.None:    filter.filterNone();    break; // zadny filtr
      case FilterType.Smooth2x2: filter.filter2x2smooth(); break; // filtr typu 2x2 smooth
      case FilterType.Diamond3x3: filter.filter3x3diamond(); break; // filtr typu 3x3 diamond
      case FilterType.Cross3x3:  filter.filter3x3cross();  break; // filtr typu 3x3 cross
      case FilterType.XCross3x3: filter.filter3x3Xcross(); break; // filtr typu 3x3 X cross
      case FilterType.Block3x3:  filter.filter3x3block();  break; // filtr typu 3x3 block
      case FilterType.Diamond5x5: filter.filter5x5diamond(); break; // filtr typu 5x5 diamond
      case FilterType.Cross5x5:  filter.filter5x5cross();  break; // filtr typu 5x5 cross
      case FilterType.XCross5x5: filter.filter5x5Xcross(); break; // filtr typu 5x5 X cross
      case FilterType.Block5x5:  filter.filter5x5block();  break; // filtr typu 5x5 block
      case FilterType.Horizontal3:filter.filter3pixelsH();  break; // filtr typu 3 pixels horizontal
      case FilterType.Horizontal5:filter.filter5pixelsH();  break; // filtr typu 5 pixels horizontal
      case FilterType.Vertical3: filter.filter3pixelsV();  break; // filtr typu 3 pixels vertical
      case FilterType.Vertical5: filter.filter5pixelsV();  break; // filtr typu 5 pixels vertical
      default:                        break; // tato volba by nemela nikdy nastat
    }
  }  // ------------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provede prepocet fraktalu.
  // ------------------------------------------------------------------------
  private void recalcFractal() {
    if (diffuser!=null) {
      if (diffuser.isAlive())
        return;
    }
    diffuser=new Diffuser();        // vytvorit diffuser
    diffuser.setPixels(panelLeft.pixels);  // nastavit jeho parametry
    diffuser.setSize(ImageWidth, ImageHeight);
    diffuser.setMaxPoints(points);
    diffuser.setBoxCount(boxCount);
    diffuser.setSubBoxCount(subBoxCount);
    diffuser.setSubBoxSize(subBoxSize);
    diffuser.setPointShape(pointShape);
    diffuser.setSeedShape(seedShape);
    diffuser.setNeighbourhoodType(neighboorType);
    diffuser.setObject(this);
    diffuser.start();            // a spustit ho
  }  /*
  // -----------------------------------------------------------------------
  // Metoda main, ktera neni v appletu vyuzita.
  // Muze se definovat v pripade, ze se ma vytvorit samostatne spustitelna
  // aplikace interpretovana virtualnim strojem jazyja Java, nikoli applet.
  // V tomto pripade se vsak vytvori dalsi soubor .class s anonymni tridou
  // se jmenem Listener.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public static void main(String[] args) {
    Frame frame=new Frame("Diffuse6");
    Applet applet=new Diffuse6();
    frame.add(applet);
    applet.init();
    frame.setSize(640, 480);
    frame.setVisible(true);
    frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
      }
    );
  }
  */
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec tridy Diffuse6.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// Trida, ve krere je implementovan algoritmus simulace difuze.
// ----------------------------------------------------------------------------
class Diffuser extends Thread {
  Frame   frame=null;             // okno pro vypis prubehu prace
  Label   label=null;             // do tohoto labelu se bude provadet vypis
  int    pixelSrc[];             // pixmapa pro vykreslovani
  int    width;                // velikost pixmapy
  int    height;
  int    boxCount;              // pocet boxu
  int    subBoxCount;             // pocet sub-boxu
  int    subBoxSize;             // velikost sub-boxu
  int    maxPoints;              // max. pocet bodu
  int    pointShape;             // typ vykreslovych bodu
  int    seedShape;              // tvar seminka
  int    boxesInRow;             // pocet boxu generovanych v jednom radku
  boolean  neighboorType;            // typ okoli pixelu
  boolean  pixels[][];             // pomocna mrizka, ve ktere se bude generovat
  boolean  yCoordinateType;           // zpusob vypoctu pocatecni y-ove souradnice
  Diffuse6  object;               // objekt s panely, do kterych se kresli  // -----------------------------------------------------------------------
  // Konstruktor, ve kterem se nastavi vhodne implicitni hodnoty.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public Diffuser() {
    pixelSrc=null;
    width=height=100;
    maxPoints=10000;
    pointShape=seedShape=0;
    boxCount=100;
    subBoxCount=128;
    subBoxSize=14;
    neighboorType=false;
    pixels=null;
    yCoordinateType=true;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni pixmapy, do ktere se bude provadet vykreslovani
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setPixels(int pixels[]) {
    pixelSrc=pixels;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni rozmeru generovane pixmapy.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setSize(int width, int height) {
    this.width=width;
    this.height=height;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni maximalniho poctu bodu v pixmape.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setMaxPoints(int maxPoints) {
    this.maxPoints=maxPoints;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Zmena poctu boxu.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setBoxCount(int boxCount) {
    this.boxCount=boxCount;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Zmena poctu sub-boxu.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setSubBoxCount(int subBoxCount) {
    this.subBoxCount=subBoxCount;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Zmena velikosti sub-boxu.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setSubBoxSize(int subBoxSize) {
    this.subBoxSize=subBoxSize;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni typu okoli pixelu, na kterem se provadi testy.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setNeighbourhoodType(boolean neighboorType) {
    this.neighboorType=neighboorType;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni tvaru, ktery se bude ukladat do pracovni bitmapy.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setPointShape(int pointShape) {
    this.pointShape=pointShape;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni seminka - pocatecnich bodu fraktalniho obrazce.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setSeedShape(int seedShape) {
    this.seedShape=seedShape;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Predani reference hlavniho GUI objektu.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setObject(Diffuse6 o) {
    object=o;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Nastaveni zpusobu vypoctu y-ove pocatecni souradnice.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void setYCoordinateType(boolean yCoordinate) {
    this.yCoordinateType=yCoordinate;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Vytvoreni a zobrazeni pomocneho okna, ve kterem se zobrazuje prubeh prace.
  // -----------------------------------------------------------------------
  private void prepareGUI() {
    frame=new Frame("Computing diffuse");
    label=new Label("Points:");
    frame.add(label);
    label.setAlignment(Label.CENTER);      // vlastnosti napisu
    label.setVisible(true);
    frame.setSize(320, 100);          // vlastnosti okna
    frame.setVisible(true);
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda se zavola po dokonceni generovani fraktalu.
  // -----------------------------------------------------------------------
  private void finishGUI() {
    label.setText("Filtering bitmaps");
    object.panelLeft.redraw(false);
    object.applyFilter();            // aplikace filtru na bitmapu
    object.panelCenter.redraw(false);
    frame.setVisible(false);          // a zruseni pomocneho okna
    frame.dispose();
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Vytvoreni a inicializace pomocneho pole - plosne rastrove bitove mrizky,
  // do ktere se bude obrazec difuze generovat.
  // -----------------------------------------------------------------------
  private void initBitmap() {
    pixels=new boolean[height][width];
    for (int j=0; j<height; j++) {
      for (int i=0; i<width; i++) {
        pixels[j][i]=false;         // vsechny pixely nastavit
      }                    // na stejnou hodnotu false
    }
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Kopie dat z pomocne bitmapy (pomocne rastrove bitove mrizky) do pixmapy,
  // ktera se bude zobrazovat v hlavnim okne aplikace ci appletu.
  // -----------------------------------------------------------------------
  private void copyBitmapToPixmap() {
    int pos=0;
    for (int j=0; j<height; j++) {
      for (int i=0; i<width; i++) {      // pixel je bud cerny nebo bily
        pixelSrc[pos]=pixels[j][i] ?    // podle pravdivostni hodnoty ulozene v poli pixelu
          0xff000000:           // nastavit cerny pixel nebo
          0xffffffff;           // nastavit bily pixel
        pos++;               // index do cilove pixmapy
      }                    // (ktera je typu truecolor)
    }
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda provadi inicializaci seminka - pocatecnich bodu ve vznika-
  // jicim fraktalnim objektu, ke kterym se v dalsim prubehu simulace difuze
  // pridavaji dalsi body.
  // -----------------------------------------------------------------------
  private void initSeed() {
    int wh=width/2;               // horizontalni stred pracovni bitmapy
    int hh=height/2;              // vertikalni stred pracovni bitmapy
    int wh1=1*width/3;             // prvni horizontalni tretina pracovni bitmapy
    int wh2=2*width/3;             // druha horizontalni tretina pracovni bitmapy
    int hh1=1*height/3;             // prvni vertikalni tretina pracovni bitmapy
    int hh2=2*height/3;             // druha vertikalni tretina pracovni bitmapy
    switch (seedShape) {
      case SeedShape.OnePoint:        // generuje se pouze jeden bod
        pixels[hh][wh]=true;        // uprostred pracovni bitmapy
        break;
      case SeedShape.TwoPoints:        // generuji se dva symetricky postavene body
        pixels[hh][wh1]=true;
        pixels[hh][wh2]=true;
        break;
      case SeedShape.ThreePoints:       // generuji se tri symetricky postavene body
        pixels[hh][wh]=true;
        pixels[hh][wh1]=true;
        pixels[hh][wh2]=true;
        break;
      case SeedShape.FourPoints:       // generuji se ctyri
        pixels[hh][width/5]=true;      // symetricky postavene body
        pixels[hh][2*width/5]=true;
        pixels[hh][3*width/5]=true;
        pixels[hh][4*width/5]=true;
        break;
      case SeedShape.ShortCenterLine:     // generuje se kontinualni
        for (int i=wh1; i<=wh2; i++)    // usecka uprostred bitmapy
          pixels[hh][i]=true;
        break;
      case SeedShape.CenterLine:       // generuje se usecka ve stredu bitmapy
        for (int i=0; i<width; i++)
          pixels[hh][i]=true;
        break;
      case SeedShape.Square:         // generuje se ctverec ve stredu bitmapy
        for (int i=wh1; i<=wh2; i++) {
          pixels[hh1][i]=true;
          pixels[hh2][i]=true;
        }
        for (int i=hh1; i<=hh2; i++) {
          pixels[i][wh1]=true;
          pixels[i][wh2]=true;
        }
        break;
      case SeedShape.Border:         // generuje se okraj z radky pixelu
        for (int i=0; i<width; i++) {    // usporadanych okolo cele bitmapy
          pixels[0][i]=true;
          pixels[height-1][i]=true;
        }
        for (int i=0; i<height; i++) {
          pixels[i][0]=true;
          pixels[i][width-1]=true;
        }
        break;
      case SeedShape.SmallCircle:       // generuje se mala kruznice uprostred bitmapy
        {
        double r=wh/4.0;
        for (int i=0; i<1000; i++) {
          double x=wh+r*Math.cos((double)i);
          double y=hh+r*Math.sin((double)i);
          pixels[(int)y][(int)x]=true;
        }
        }
        break;
      case SeedShape.NormalCircle:      // generuje se kruznice uprostred bitmapy
        {
        double r=wh/2.0;
        for (int i=0; i<1000; i++) {
          double x=wh+r*Math.cos((double)i);
          double y=hh+r*Math.sin((double)i);
          pixels[(int)y][(int)x]=true;
        }
        }
        break;
      case SeedShape.BigCircle:        // generuje se velka kruznice uprostred bitmapy
        {
        double r=wh-9.0;
        for (int i=0; i<1000; i++) {
          double x=wh+r*Math.cos((double)i);
          double y=hh+r*Math.sin((double)i);
          pixels[(int)y][(int)x]=true;
        }
        }
        break;
      default:
        pixels[hh][wh]=true;
        break;
    }
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Tato metoda vrati pravdivostni hodnotu true v pripade, ze se v okoli
  // zadaneho pixelu vyskytuje jiny pixel, jez nalezi do vytvareneho
  // fraktalniho (difuzniho) objektu. V opacnem pripade se z funkce vrati
  // pravdivostni hodnota false. Typ okoli je predan v parametru type.
  // -----------------------------------------------------------------------
  private boolean neighboor(boolean type, int i, int j) {
    // kontrola mezi pro pristup do pole
    if (i<2 || j<2 || i>width-2 || j>height-2) return false;
    return type ?
        pixels[j-1][i-1] |          // osmiokoli pixelu
        pixels[j-1][i]  |
        pixels[j-1][i+1] |
        pixels[j][i-1]  |
        pixels[j][i+1]  |
        pixels[j+1][i-1] |
        pixels[j+1][i]  |
        pixels[j+1][i+1]
        :
        pixels[j-1][i]  |          // ctyrokoli pixelu
        pixels[j][i-1]  |
        pixels[j][i+1]  |
        pixels[j+1][i]
        ;
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Vykresleni bodu, tj. jednoho pixelu ci nekolika pixelu, do temporalni
  // bitmapy (plosne rastrove bitove mrizky) podle uzivatelem predem
  // zvoleneho tvaru bodu. Tvar bodu je specifikovan v promenne pointShape.
  // -----------------------------------------------------------------------
  private void putPoint(int x, int y) {
    if (x<3) x=3;                // zabranit zapisum
    if (x>=width-3) x=width-4;         // mimo pole (bitmapu)
    if (y<3) y=3;
    if (y>=height-3) y=height-3;
    if (pointShape!=PointShape.Diamond3x3 &&  // krome dvou specialnich tvaru
      pointShape!=PointShape.Diamond5x5) {
      pixels[y][x]=true;           // vykreslit prostredni pixel
    }
    if (pointShape==PointShape.Cross3x3 ||
      pointShape==PointShape.Diamond3x3 ||
      pointShape==PointShape.Block3x3 ||
      pointShape==PointShape.Cross5x5 ||
      pointShape==PointShape.Block5x5 ||
      pointShape==PointShape.Horizontal3 ||
      pointShape==PointShape.Horizontal5) {
      pixels[y][x-1]=true;          // nastavit pixel nalevo
      pixels[y][x+1]=true;          // a pixel napravo
    }                      // od prostredniho pixelu
    if (pointShape==PointShape.Horizontal5 ||
      pointShape==PointShape.Cross5x5 ||
      pointShape==PointShape.Diamond5x5 ||
      pointShape==PointShape.Block5x5) {
      pixels[y][x-2]=true;          // nastavit druhy pixel nalevo
      pixels[y][x+2]=true;          // a druhy pixel napravo
    }                      // od prostredniho pixelu
    if (pointShape==PointShape.Cross3x3 ||
      pointShape==PointShape.Diamond3x3 ||
      pointShape==PointShape.Block3x3 ||
      pointShape==PointShape.Cross5x5 ||
      pointShape==PointShape.Block5x5 ||
      pointShape==PointShape.Vertical3 ||
      pointShape==PointShape.Vertical5) {
      pixels[y-1][x]=true;          // nastavit pixel nahore
      pixels[y+1][x]=true;          // a pixel dole
    }                      // od prostredniho pixelu
    if (pointShape==PointShape.Vertical5 ||
      pointShape==PointShape.Cross5x5 ||
      pointShape==PointShape.Diamond5x5 ||
      pointShape==PointShape.Block5x5) {
      pixels[y-1][x]=true;          // nastavit druhy pixel nahore
      pixels[y+1][x]=true;          // a druhy pixel dole
    }                      // od prostredniho pixelu
    if (pointShape==PointShape.XCross3x3 ||
      pointShape==PointShape.Block3x3 ||
      pointShape==PointShape.XCross5x5 ||
      pointShape==PointShape.Diamond5x5 ||
      pointShape==PointShape.Block5x5) {
      pixels[y-1][x-1]=true;         // nastavit ctyri diagonalni pixely
      pixels[y+1][x-1]=true;
      pixels[y-1][x+1]=true;
      pixels[y+1][x+1]=true;
    }
    if (pointShape==PointShape.XCross5x5 ||
      pointShape==PointShape.Block5x5) {
      pixels[y-2][x-2]=true;         // nastavit ctyri diagonalni pixely
      pixels[y+2][x-2]=true;         // ve vzdalenosti 2
      pixels[y-2][x+2]=true;         // od prostredniho pixelu
      pixels[y+2][x+2]=true;
    }
    if (pointShape==PointShape.Block5x5) {
      pixels[y-2][x-1]=true;         // nastavit zbyvajicich osm pixelu
      pixels[y+2][x-1]=true;         // v bloku 5x5 pixelu
      pixels[y-2][x+1]=true;
      pixels[y+2][x+1]=true;
      pixels[y-1][x-2]=true;
      pixels[y+1][x-2]=true;
      pixels[y-1][x+2]=true;
      pixels[y+1][x+2]=true;
    }
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Vlastni aplikace sesteho algoritmu difuze zalozeneho na postupnem
  // pripojovani bodu smerem od stredu pomocne bitmapy. Body jsou generovany
  // v plochach vytvarenych ve zvetsujicich se mezikruzich.
  // -----------------------------------------------------------------------
  private void applyDiffuse() {
    final int CounterThreshold=200;       // pocet bodu pro provedeni vypisu
                          // do GUI okna appletu ci aplikace
    int    counter=0;            // pocitadlo vytvorenych bodu
    int    points=0;             // pocitadlo vsech bodu
    int    dist;               // vzdalenost bodu od stredu kruznice
    float   alpha;              // uhel vytvoreneho bodu
    int    xb, yb;
    int    x, y, xi, yi;           // souradnice generovanych bodu
    int    box, subbox;           // pocitadla smycek
    int    originX=width>>1;         // souradnice stredu bitmapy
    int    originY=height>>1;
    int    radius;              // maximalni polomer kruznice
    float   subBoxHalf=(float)(subBoxSize/2.0);// polovicni velikost subboxu

    if (originX<originY)            // vypocet maximalniho polomeru
      radius=originX;             // kruznice, ve ktere se vytvari
    else                    // sub-boxy, z rozmeru pracovni bitmapy
      radius=originY;

    putPoint(originX, originY);         // vytvorit bod ve stredu obrazce
                          // (tento bod je soucasti seminka)

    // hlavni programova smycka, ve ktere se provadi pripojeni jednotlivych bodu k obrazci
    for (dist=0; dist<radius-1; dist++) {
      box=0;
      // smycka pro vygenerovani zadaneho poctu boxu
      while (box<boxCount) {
        // uhel odchylky stredu boxu
        alpha=(float)(Math.random()*2.0*Math.PI);
        // souradnice leveho horniho rohu oblasti,
        // ve ktere se budou vytvaret nove body
        xb=(int)(originX+dist*Math.cos(alpha)-subBoxHalf);
        yb=(int)(originY+dist*Math.sin(alpha)-subBoxHalf);
        // smycka pro vytvoreni zadaneho poctu sub-boxu
        // a bodu v sub-boxech
        for (subbox=0; subbox<subBoxCount; subbox++) {
          x=(int)(Math.random()*subBoxSize); // relativni souradnice bodu v boxu
          y=(int)(Math.random()*subBoxSize);
          xi=x+xb;            // vypocet absolutnich souradnic noveho bodu
          yi=y+yb;
          // pokud se novy bod dotkne stavajiciho objektu
          if (neighboor(neighboorType, x+xb, y+yb)) {
            putPoint(x+xb, y+yb);    // pripojit bod k objektu
            points++;          // zvysit pocitadlo vsech pripojenych bodu
            box++;
            if (points>maxPoints)    // ukoncit vypocet po prekroceni
              return;         // zadaneho poctu bodu
            break;
          }
          counter++;
          if (counter==CounterThreshold) {// po dosazeni dostatecneho poctu bodu
            label.setText("Points: "  // zapsat informace do GUI okna appletu
                   +String.valueOf(points) // ci aplikace
                   +" box: "
                   +String.valueOf(box)
                   +" distance: "
                   +String.valueOf(dist));
            counter=0;
          }
        }                  // konec smycky, ve ktere se vytvarely nove body
      }                    // konec smycky s generovanim oblasti
    }                      // konec hlavni programove smycky
  }  // -----------------------------------------------------------------------
  // Funkce, ktera rozbehne cele vypocetni vlakno.
  // -----------------------------------------------------------------------
  public void run() {
    prepareGUI();                // vytvoreni vsech GUI prvku
    label.setText("Initializing");
    initBitmap();                // inicializace bitmapy
    initSeed();                 // inicializace seminka
    applyDiffuse();               // aplikace algoritmu difuze
    label.setText("Finishing");
    copyBitmapToPixmap();            // kopie pracovni bitmapy do vysledne pixmapy
    finishGUI();                // fitrace a zavreni pomocneho okna
  }
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// Konec tridy Diffuser.
// ----------------------------------------------------------------------------// ----------------------------------------------------------------------------
// finito
// ----------------------------------------------------------------------------